ican
Giải SGK Toán 12
Bài 3: Phép chia số phức

Bài 3. Phép chia số phức

Giải bài tập sách giáo khoa phép chia số phức, toán 12 số phức lý thuyết trọng tâm giúp học sinh nắm vững kiến thức chính xác nhanh nhất.

Ican

BÀI 3: PHÉP CHIA SỐ PHỨC

A. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Tổng và tích của hai số phức liên hợp

Cho số phức \[z=a+bi\left( a;b\in \mathbb{R} \right)\] . Khi đó,

\(\begin{array}{l} z + \overline z = 2a\\ z.\overline z = {a^2} + {b^2} = {\left| z \right|^2} \end{array}\)

Vậy tổng và tích của hai số phức liên hợp là một số thực.

2. Phép chia hai số phức

Cho hai số phức \[z=a+bi\text{ }(a,b\in \mathbb{R}),\text{ }z'=a'+b'\text{ }i\text{ }(a',b'\in \mathbb{R})\]

\[\frac{z}{z'}=\frac{\left( a+bi \right)\left( a'-b'i \right)}{\left( a'+b'i \right)\left( a'-b'i \right)}=\frac{aa'+bb'}{a{{'}^{2}}+b{{'}^{2}}}+\frac{ba'-ab'}{a{{'}^{2}}+b{{'}^{2}}}i\]

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Dạng 1. Giải các phương trình phức (phương trình bậc nhất đối với biến \[z\] )

Cách giải:

Cho phương trình \[az+b=0\left( a,b\in \mathbb{C} \right)\] . Khi đó, phương trình tương đương \[z=\frac{a}{b}\]

Thực hiện phép chia hai số phức, đưa nghiệm \[z\] về dạng \[x+yi\left( x;y\in \mathbb{R} \right)\]

C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Bài 1.(trang 138 SGK Giải tích 12)

a) \[\frac{2+i}{3-2i}=\frac{\left( 2+i \right)\left( 3+2i \right)}{{{3}^{2}}+{{2}^{2}}}=\frac{\left( 2.3-1.2 \right)+\left( 2.2+1.3 \right)i}{13}=\frac{4+7i}{13}=\frac{4}{13}+\frac{7}{13}i\]

b) \[\frac{1+i\sqrt{2}}{2+i\sqrt{3}}=\frac{\left( 1+i\sqrt{2} \right)\left( 2-i\sqrt{3} \right)}{{{2}^{2}}+{{\left( \sqrt{3} \right)}^{2}}}=\frac{2+\sqrt{6}+\left( 2\sqrt{2}-\sqrt{3} \right)i}{7}=\frac{2+\sqrt{6}i}{7}+\frac{\left( 2\sqrt{2}-\sqrt{3} \right)i}{7}\]

c) \[\frac{5i}{2-3i}=\frac{5i\left( 2+3i \right)}{4+9}=\frac{-15+10i}{13}=-\frac{15}{13}+\frac{10}{13}i\]

d) \[\frac{5-2i}{i}=\frac{i\left( 5-2i \right)}{-1}=-2-5i\]

Bài 2.(trang 138 SGK Giải tích 12)

a) Ta có \[\frac{1}{z}=\frac{1}{1+2i}=\frac{1-2i}{1+4}=\frac{1}{5}-\frac{2}{5}i\] 

b) Ta có \[\frac{1}{z}=\frac{1}{\sqrt{2}-3i}=\frac{\sqrt{2}+3i}{2+9}=\frac{\sqrt{2}}{11}+\frac{3}{11}i\] 

c) Ta có \[\frac{1}{z}=\frac{1}{i}=-i\]

d) Ta có \[\frac{1}{z}=\frac{1}{1+2i}=\frac{1-2i}{1+4}=\frac{1}{5}-\frac{2}{5}i\] 

Bài 3.(trang 138 SGK Giải tích 12)

a) \[2i\left( 3+i \right)\left( 2+4i \right)=\left( 6i-2 \right)\left( 2+4i \right)=12i-24-4-8i=-28+4i\]

b) \[\frac{{{\left( 1+i \right)}^{2}}{{\left( 2i \right)}^{3}}}{-2+i}=\frac{2i.\left( -8i \right)}{-2+i}=\frac{16}{-2+i}=\frac{16\left( -2-i \right)}{4+1}=-\frac{32}{5}-\frac{16}{5}i\]

c) \[3+2i+\left( 6+i \right)\left( 5+i \right)=3+2i+30+6i+5i-1=32+13i\]

d) \[4-3i+\frac{5+4i}{3+6i}=4-3i+\frac{\left( 5+4i \right)\left( 3-6i \right)}{9+36}\]

\[=4-3i+\frac{15-30i+12i+24}{45}=4-3i+\frac{13}{15}-\frac{2}{5}i=\frac{73}{15}-\frac{17}{5}i\]

Bài 4.(trang 138 SGK Giải tích 12)

a) \[\left( 3-2i \right)z+\left( 4+5i \right)=7+3i\]

\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow \left( {3 - 2i} \right)z = 7 + 3i - \left( {4 + 5i} \right)\\ \Leftrightarrow \left( {3 - 2i} \right)z = 3 - 2i\\ \Leftrightarrow z = \frac{{3 - 2i}}{{3 - 2i}}\\ \Leftrightarrow z = 1 \end{array}\)

b) \[\left( 1+3i \right)z-\left( 2+5i \right)=\left( 2+i \right)z\]

\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow \left( {1 + 3i} \right)z - \left( {2 + i} \right)z = 2 + 5i\\ \Leftrightarrow \left( {1 + 3i - 2 - i} \right)z = 2 + 5i\\ \Leftrightarrow \left( { - 1 + 2i} \right)z = 2 + 5i\\ \Leftrightarrow z = \frac{{2 + 5i}}{{ - 1 + 2i}}\\ \Leftrightarrow z = \frac{{\left( {2 + 5i} \right)\left( { - 1 - 2i} \right)}}{{1 + 4}}\\ \Leftrightarrow z = \frac{{8 - 9i}}{5} = \frac{8}{5} - \frac{9}{5}i \end{array}\)

c) \[\frac{z}{4-3i}+\left( 2-3i \right)=5-2i\]

\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow \frac{z}{{4 - 3i}} = \left( {5 - 2i} \right) - \left( {2 - 3i} \right)\\ \Leftrightarrow \frac{z}{{4 - 3i}} = 3 + i\\ \Leftrightarrow z = \left( {3 + i} \right)\left( {4 - 3i} \right)\\ \Leftrightarrow z = 15 - 5i \end{array}\)

Gợi ý Giải bài tập sách giáo khoa phép chia số phức, toán 12 số phức lý thuyết trọng tâm giúp học sinh nắm vững kiến thức chính xác nhanh nhất do đội ngũ giáo viên ican trực tiếp biên soạn.

Đánh giá (420)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy