ican
Giải SGK Tiếng Anh mới 12
Communication and Culture (trang 66-67)

Unit 5: Cultural Identity - Communication and culture

Ican

Lesson 4: COMMUNICATION AND CULTURE

Communication

Task 1: Listen to a talk by Mr Ben Wilson, a sociologist and psychologist, about preserving migrants' cultural identity. Answer the questions. (Nghe một cuộc nói chuyện của ông Ben Wilson, một nhà xã hội học và tâm lý học, về giữ gìn bản sắc văn hóa của người di cư. Trả lời các câu hỏi.)

1. They are encouraged to maintain their cultural identity.

2. They want to assimilate into the new culture, but they also want to maintain their own culture.

3. The first way: encouraging all family members to speak the mother tongue at home; travelling to the home country regularly. The second way: attending festivals celebrating the migrants'culture.

Bài nghe:

The topic of my talk today is the problems many migrants have to face when living in a place which is not their homeland. Migrants can be immigrants who settle down in another country. But migrants can also be those people moving from one place to another within the same country, like... moving from the countryside to the city.

In a multicultural society like ours, migrants are encouraged to maintain their own cultural identity. When people migrate, they do not leave their beliefs, customs or cultural practices behind. They want to assimilate into the new culture, but they also want to maintain their own. However, their children and grandchildren, I mean the next generations, find it difficult.

There are mainly two ways for migrants to pass down their culture to the next generation. First, they should encourage all family members to speak the mother tongue at home. This will help the young ones to communicate with people in the home country when they have a chance to visit their homeland, in also means that it's necessary to travel to the home country regularly. There is no better way to learn about a culture than to experience it first-hand. Second, they should attend festivals celebrating their culture, such as the Lunar New Year for some Asian communities. On these occasions, everybody can enjoy traditional food, wear traditional clothes, sing folk songs, and exchange best wishes in the heritage language. People will have a chance to get together, and maintain and further develop their sense of cultural identity.

Tạm dịch:

Chủ đề của cuộc nói chuyện hôm nay của tôi là những vấn đề mà nhiều người nhập cư phải đối mặt khi sống ở một nơi không phải là quê hương của họ. Người di cư có thể là những người nhập cư định cư ở một quốc gia khác. Nhưng người di cư cũng có thể là những người di chuyển từ nơi này sang nơi khác trong cùng một quốc gia, như ... di chuyển từ nông thôn đến thành phố.

Trong một xã hội đa văn hóa như của chúng ta, người di cư được khuyến khích duy trì bản sắc văn hoá của mình. Khi họ di cư, họ không để lại tín ngưỡng, phong tục tập quán hoặc thực tiễn văn hoá của họ. Họ muốn hòa nhập vào nền văn hoá mới, nhưng họ cũng muốn duy trì nền văn hoá của họ. Tuy nhiên, con cái và cháu của họ, ý tôi là các thế hệ tiếp theo sẽ thấy khó khăn.

Có hai cách chính là di cư để chuyển văn hóa của họ sang thế hệ kế tiếp. Thứ nhất, họ nên khuyến khích các thành viên trong gia đình nói tiếng mẹ đẻ ở nhà. Điều này sẽ giúp những người trẻ dễ giao tiếp với mọi người cùng quê hương khi họ có cơ hội thăm quê hương của họ, cũng có nghĩa là nó là cần thiết để đi du lịch đến đất nước mình thường xuyên. Không có cách nào tốt hơn để tìm hiểu về một nền văn hoá hơn là trải nghiệm nó một cách trực tiếp. Thứ hai, họ nên tham dự lễ hội kỷ niệm văn hóa của họ, chẳng hạn như Tết Nguyên Đán cho một số cộng đồng Châu Á. Trong những dịp này, mọi người có thể thưởng thức các món ăn truyền thống, mặc quần áo truyền thống, hát các bài hát dân gian và trao đổi những lời chúc tốt nhất bằng ngôn ngữ di sản. Mọi người sẽ có cơ hội để có được với nhau, và duy trì và phát triển hơn nữa ý thức của họ về bản sắc văn hoá.

Task 2: Discuss the question with a partner. (Thảo luận về các câu hỏi với một người bạn.)

When people move to a new place, they can preserve their cultural identity by organising and participating in traditional festivals or practices in their community, cooking traditional food for the family, teaching children to speak their native language at home.

Culture

Task 1: Read the text about celebrations of some ethnic groups in Viet Nam. Write the names of the festivals under the pictures. (Đọc văn bản về lễ kỷ niệm của một số dân tộc ở Việt Nam. Viết tên của các lễ hội dưới hình ảnh.)

Tạm dịch

Lễ hội được tổ chức để làm nổi bật di sản văn hoá của các quốc gia. Ở cấp quốc gia, các lễ hội giúp củng cố tinh thần đoàn kết và thống nhất của cả nước. Các lễ hội hoặc lễ hội khu vực của một nhóm dân tộc, mặt khác, giúp duy trì bản sắc văn hoá của một cộng đồng. Tham gia các hoạt động khác nhau của lễ hội, các thành viên trong nhóm gặp gỡ, vui chơi và quảng bá hình ảnh văn hoá của họ. Ví dụ có thể tìm thấy trong các lễ hội nổi tiếng của một số nhóm dân tộc ở Việt Nam.

Tháng 3, Liên hoan đua ngựa được tổ chức tại làng Don, tỉnh Đăk Lăk, nhằm thúc đẩy tinh thần của người dân M'Nông và Êđê, những người nổi tiếng về sự dũng cảm trong việc săn voi rừng. Hàng năm, ngày càng có nhiều người tham gia trang phục đầy màu sắc đi đến khu vực để xem cuộc đua và tham gia các hoạt động vui chơi khác như ăn các món ăn truyền thống, uống rượu gạo, khiêu vũ, và xem voi chơi bóng đá.

Nghi lễ rừng là một lễ hội quan trọng của người Nùng và người Dao ở Hà Giang và các tỉnh Lào Cai, diễn ra vào đầu tháng âm lịch. Người ta thờ cúng thần cây và dân làng hy sinh mạng sống của họ để bảo vệ ngôi làng. Họ cũng cầu nguyện cho sức khoẻ, cây hoa quả và khí hậu thuận lợi. Buổi lễ được tổ chức dưới một cái cây cổ thụ trong rừng, với rất nhiều sản phẩm nông nghiệp được sử dụng như một món ăn. Sau buổi lễ, người dân ký một bản tuyên bố để bảo vệ rừng và trồng thêm cây quanh nhà. Cuối cùng, họ tham gia vào các trò chơi dân gian có bản sắc dân tộc mạnh mẽ, chẳng hạn như buff của người mù, đánh đu, ném đá và kéo chiến tranh.

a. Elephant Racing Festival.

b. Forest Worshipping Festival.

Task 2: Read the text again and complete the table. (Đọc văn bản một lần nữa và hoàn thành bảng.)

 

Elephant Racing Festival

Forest Worshipping Festival

Location

Dak Lak Province

Ha Giang and Lao Cai Provinces

Time

annually, in March

the first lunar month

Ethnic groups

M'Nong and Ede

Nungand Dao

Purpose

to promote the martial spirit of the M'Nong and Ede people

- to worship the god of trees and villagers who sacrificed their lives to protect the village.

- to pray for good health, fruitful trees and favourable climate.

 

Activities

- watching elephant race.

- eating traditional food and drinking rice wine.

- dancing.

- watching elephants play soccer.

 

- offering agricultural products.

- signing a statement to protect forests and plant trees.

- playing folk games.

 

Task 3:  Discuss the question with a partner. (Thảo luận các câu hỏi với một người bạn.)

Have you ever attended any ethnic cultural festivals in Viet Nam?

a. If yes, tell your partner where, when, how and why the festival was celebrated.

b. If no, do you want to attend any? Why or why not?

Đánh giá (452)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy