ican
Giải SGK Tiếng Anh mới 12
Language: Pronunciation (trang 21)

Unit 2: Urbanisation - Pronunciation

Ican

I. Pronunciation (Lý thuyết)

Nguyên âm đôi là âm thanh được tạo ra bằng cách kết hợp hai nguyên âm thành một nguyên âm duy nhất.

Phần đầu tiên của một nguyên âm đôi dài hơn và mạnh hơn nhiều so với phần thứ hai.

Có 8 nguyên âm đôi trong Tiếng Anh: /ɪə/, /eə/, /ʊə/, /eɪ/, /aɪ/, /ɔɪ/, /əʊ/ và /aʊ/

Example:

/ɪə/ – here, /eə/ – where, /ʊə/ – poor, /eɪ/ – train,

/aɪ/ – life, /ɔɪ/ – noise, /əʊ/ – hello, /aʊ/ – how

* Tính từ ghép được thành lập từ hai hoặc nhiều hơn hai từ. Phần thứ hai (sau dấu gạch nối) thường là một hiện tại phân từ hoặc quá khứ phân từ hoặc một từ: long-lasting, well-paid, worldwide, downmarket,…

* Wellbadly kết hợp với nhiều quá khứ phân từ để thành lập tính từ ghép: well-planned, well-known, well-paid, well-dressed

* Chúng ta có thể kết hợp một số với một danh từ số ít để thành lập tính từ: fifteen-minute, five-minute

* Các tính từ ghép phổ biến:

+ Miêu tả người: easy-going, good-looking, kind-hearted, left-handed, down-to-earth

+ Miêu tả sản phẩm/ dịch vụ: long-lasting, old-fashioned, time-saving, up-to-date

+ Các tính từ khác: cost-effective, energy-saving, fast-growing

I. Pronunciation (Bài tập)

Task 1: Listen to the conversation and pay attention to the pronunciation of the underlined parts. (Nghe đoạn hội thoại và chú ý đến cách phát âm của các phần gạch chân.)

Joe: Hi, Mike!

Mike: Hello, Joe! I haven't seen you for ages. You look tired!

Joe: I've just come back from the city.

Mike: Did you take the train?

Joe: Yes, but it took five hours! The journey was really slow and it was so noisy and crowded.

Mike: Well, trains are still slower than coaches.

Joe: Sure. They should replace them with new, high-speed trains. Next time I'll go by coach. And how are you?

Mike: Well, life hasn't changed much for me. I still live and work on my farm with my wife, but my sons and daughters have all moved to the city.

Joe: So you really like it here in the countryside?

Mike: Yes, I do. I keep hearing about all the crimes noise and pollution in big cities, especially in industrial zones. My wife is so worried about children that she calls them almost every day

Joe: They're young and the city life is interesting for them. They will also have better career prospects.

Mike: Yes, I agree. They have managed to find well-paid jobs and are really enjoying life there

Task 2: Now listen to the conversation in 1 again. Pay attention to the diphthongs in the conversation. Practise it with a partner. (Bây giờ nghe đoạn hội thoại trong phần 1 lần nữa. Hãy chú ý đến nguyên âm đôi trong cuộc trò chuyện. Thực hành với một người bạn.)

Đánh giá (354)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy