ican
Giải SGK Tiếng Anh mới 12
Language: Pronunciation (trang 32)

Unit 8: The World Of Work - Pronunciation

Ican

UNIT 8: THE WORLD OF WORK

THẾ GIỚI VIỆC LÀM

I. Pronunciation (Lý thuyết)

- Trong giao tiếp, chúng ta cần nhấn vào những từ quan trọng trong câu để chỉ ra phần nào trong lời nói là quan trọng nhất - phần mang nhiều ý nghĩa nhất.

- Bài học trước chúng ta đã được học về những trường hợp được nhấn trong câu. Bài học này, chúng ta sẽ nghiên cứu trường hợp khi trợ động từ và động từ tình thái KHÔNG được theo sau bằng một động từ thì chúng sẽ được nhấn.

Ex: I’ll come to the party if I can.

       We would lend you the motorbike if we could.

+ Trợ động từ còn được nhấn khi chúng được dùng trong sự mâu thuẫn.

Ex: A: You haven’t applied for the job.

       B: I have applied for it.

+ Trọ động từ còn được nhấn khi chúng được dùng trong sự tương phản nhau về thời gian.

Ex: He wasn’t interested in that job, but he is interested in it now.

I. Pronunciation (Bài tập)

Task 1: Listen and repeat the sentences, paying attention to the stressed words. (Nghe và lặp lại các câu, chú ý đến những từ nhấn mạnh.)

1. I'll help you to write the CV if I can.

2. We would send you the application if we could.

3. Her mother can't help her with the job application letter, but her sister can.

4. He isn't interested in that job, but she is.

5. She has the right skills to do the job, and he does too.

6. A: You can't work under time pressure.

    B: I can work undertime pressure.

7. I couldn't write a CV two years ago, but I can write one now.

Đánh giá (349)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy