ican
Giải SGK Tiếng Anh mới 12
Language: Pronunciation (trang 20)

Unit 7: Artificial Intelligence - Pronunciation

Ican

UNIT 7: ARTIFICIAL INTELLIGENCE

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

I. Pronunciation (Lý thuyết)

- Trong giao tiếp, chúng ta sử dụng trọng âm câu để chỉ ra phần nào trong lời nói là quan trọng nhất - phần mang nhiều ý nghĩa nhất.

- Chúng ta nhấn mạnh các từ trong một câu bằng cách nói chúng hơn một chút, cao độ hơn và chậm hơn những từ khác.

- Chúng ta thường nhấn vào:

+ Những từ mang nội dung: danh từ (films), động từ (believe, require), tính từ (generous), trạng từ (exactly)

+ Trợ động từ dạng phủ định: don’t, doesn’t,…

+ Đại từ chỉ định: this, that, these, those,…

+ Đại từ sở hữu: mine, his, hers,…

+ Từ để hỏi: what, where, when, why,…

*Lưu ý: Bất kể từ hay cụm từ nào cũng có thể được nhấn phụ thuộc vào mục đích của người nói.

I. Pronunciation (Bài tập)

Task 1: Listen and repeat the sentences, paying attention to the stressed words. (Nghe và lặp lại các câu, chú ý đến những từ nhấn mạnh.)

1. There are a lot of science-fiction films on nowadays.

2. A GPS tracking device is hidden under the seat.

3. Please turn off all your electronic devices duri takeoff.

4. GMT (Greenwich Mean Time) is recognised over the globe by millions of people.

5. The first space shuttle was launched by NASA 1981.

6. Do you believe that the future A.I. will destr humans completely?

7. The ATM was broken so I went to the bank to get my cash.

Đánh giá (383)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy