ican
Giải SGK Tiếng Anh mới 12
Language: Pronunciation (trang 48)

Unit 9: Choosing A Career - Pronunciation

Ican

UNIT 9: CHOOSING A CAREER

LỰA CHỌN NGHỀ NGHIỆP

I. Pronunciation (Lý thuyết)

Các bài học trước chúng ta đã học những từ được nhấn trong câu. Trong bài học này chúng ta tìm hiểu về những từ không được nhấn và thường là những từ chức năng. Dưới đây là những từ không được nhấn:

- Mạo từ: a/an/the

- Giới từ: for, of, in, on,…

- Đại từ làm chủ ngữ: I, you, we, they, she, he, it

- Tính từ sở hữu: my, his, her,…

- Động từ tobe

- There is/are

­- To trước động từ

- Các đại từ quan hệ ở giữa câu: who, whose, when, where,…

I. Pronunciation (Bài tập)

Task 1: Listen to part of the conversation in GETTING STARTED again. Underline the words that are not stressed. (Nghe một phần của cuộc đàm thoại trong GETTING STARTED lần nữa. Gạch dưới các từ không được nhấn mạnh.)

Mai: What kind of job are you looking for?

Jim: I'm looking for work in marketing companies love to do smartphone marketing.

Mai: I see. M want to gain work experience, and save up some money for university.

Jim: Exactly. JVe secured a university place to study economics. And how about you? What kind of career are you looking for, Mai?

Mai: Well, I'd love to work in a hospital. I want to become a doctor.

Jim: Then you'll have to study medicine.

Task 2: Now listen to the conversation in 1 again Practise it with a partner. Try to use the correct sentence stress. (Bây giờ nghe đoạn hội thoại trong 1 lần nữa Luyện tập nó với một người bạn. Hãy thử sử dụng nhấn mạnh câu đúng.)

Đánh giá (477)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy