ican
Giải SGK Tiếng Anh mới 12
Getting Started: Keep learning throughout life (trang 58-59)

Unit 10: Lifelong Learning - Getting started

Ican

UNIT 10: LIFELONG LEARNING

HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Lesson 1: GETTING STARTED

Task 1: Angela and her grandpa are talking about keeping learning throughout life. Listen and read. (Angela và ông nội cô đang nói về việc tiếp tục học tập suốt đời. Nghe và đọc.)

Tạm dịch

Angela: Ông nội, xin lỗi tôi đã hơi muộn, nhưng tôi phải làm nhiều bài tập về nhà và bỏ lỡ chuyến xe buýt. Nếu tôi không bỏ lỡ nó, tôi đã đến sớm ít nhất 30 phút.

Ông nội: Không vấn đề gì. Bà của bạn vẫn ra ngoài mua sắm.

Angela: Bạn đang đọc gì, ông nội? Bạn trông thật phấn khích!

Ông nội: Vâng, tôi đã tham gia Viện Học tập Đời sống và tôi đã chọn một số khóa học thú vị để tham dự. Bạn có muốn xem tài liệu quảng cáo của họ?

Angela: OK. Nhưng tôi nghĩ bạn đã nghỉ hưu bây giờ? Tại sao bạn cần phải học? Và việc học cả đời này là gì? Bạn có nghĩa là học tập tất cả các thời gian?

Grandpa: Loại ... Các khóa học này không chỉ dành cho người về hưu. Họ là dành cho tất cả những ai quan tâm.

Angela: Ồ, không, tôi không nghĩ rằng tôi muốn học cả cuộc đời mình. Mười hai năm trong giáo dục bắt buộc dường như đủ cho tôi.

Ông nội: Vâng, nhưng mọi thứ luôn thay đổi. Có những ý tưởng và khái niệm mới mà bạn cần phải hiểu để thành công! Là một người học suốt cả đời, bạn cũng có thể lựa chọn những gì và làm thế nào để học tập. Loại hình học tập này là tự định hướng.

Angela: Âm thanh tuyệt vời, nhưng làm sao tôi có thể tìm được thời gian để tham dự các khóa học khi tôi có một công việc toàn thời gian?

Ông nội: Vâng, bạn có thể làm một khóa học trực tuyến với các buổi thảo luận vào buổi tối hoặc cuối tuần. Bạn có thể làm điều đó từ sự thoải mái của nhà riêng của bạn. Điều quan trọng là để tận hưởng học tập và có được các kỹ năng mới tất cả thời gian.

Angela: Nghe hay đấy. Vì vậy, học tập suốt đời là tất cả về học tập để tận hưởng học tập?

Ông nội: Đúng rồi. Đó là tự nguyện và tự giác. Mọi người thường dành thời gian để nghiên cứu vì lý do cá nhân hoặc nghề nghiệp, tùy thuộc vào nhu cầu và kiểu học tập của họ.

Angela: Nhưng còn bạn thì sao? Tại sao bạn cần phải làm tất cả các khóa học này? Công nghệ số, lịch sử nghệ thuật, văn học Pháp Các khóa học này tất cả nghe có vẻ khó khăn đối với tôi. Nếu tôi biết điều đó, tôi đã đưa cho bạn sách giáo khoa Công nghệ thông tin của tôi.

Ông nội: Vâng, điều quan trọng đối với tôi là thử những thứ mới và giữ cho bộ óc của tôi khỏe mạnh và phù hợp. Tôi cũng có thể gặp và nói chuyện với những người khác nhau, và kết bạn mới.

Angela: Chúc may mắn, ông nội. Hy vọng bạn thích các khóa học.

Task 2: Work in pairs. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box. (Làm việc theo cặp. Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

1. F                 2. T                              3. F                  4. T                  5. NG

Task 3: Find the words/phrases in the conversation that mean the following. (Tìm các từ / cụm từ trong cuộc trò chuyện có ý nghĩa sau đây.)

1. compulsory education        2. lifelong learning      3. self-motivated

4. self-directed                       5. learning styles        

Task 4: Work in pairs. Ask and answer the question. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

Task 5: Work in pairs. Discuss the form and meaning of the grammar point in the following sentences. (Làm việc theo cặp. Thảo luận về hình thức và ý nghĩa của điểm ngữ pháp trong các câu sau đây.)

Đánh giá (481)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy