ican
Giải SGK Toán 11
Bài 1: Phép biến hình

Phép biến hình

Toán 12 bài Khái niệm về khối đa diện: Lý thuyết trọng tâm, giải bài tập sách giáo khoa Khái niệm về khối đa diện: giúp học sinh nắm vững kiến thức ngắn gọn

Ican

BÀI 1: PHÉP BIẾN HÌNH

A. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

Định nghĩa:

Quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M của mặt phẳng với một điểm xác định duy nhất M′ của mặt phẳng đó được gọi là phép biến hình trong mặt phẳng.

Nếu kí hiệu phép biến hình là F thì ta viết \[F\left( M \right)=M\prime \] hay \[M\prime =F\left( M \right)\] và gọi điểm M′M′ là ảnh của điểm M hay M là điểm tạo ảnh của M′M′ qua phép biến hình F.

Chú ý:

Đối với phép biến hình:

  • Mỗi điểm M chỉ có một ảnh M′ duy nhất
  • Có thể có nhiều điểm khác nhau cùng có chung một ảnh.

Nếu H là một hình nào đó trong mặt phẳng ta kí hiệu \[H\prime =F\left( H \right)\] là tập hợp các điểm \[M\prime =F\left( M \right)\], với mọi điểm M thuộc H. Khi đó ta nói F biến hình H thành H′, hay hình H′ là ảnh của hình H qua phép biến hình F

Phép biến hình biến mỗi điểm M thành chính nó được gọi là phép đồng nhất.

 

Trên đây là gợi ý giải bài tập Toán 11 bài Bài 1. Phép biến hình do giáo viên Ican trực tiếp biên soạn theo chương trình mới nhất. Chúc bác bạn học tập vui vẻ

Đánh giá (335)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy