ican
Hóa học 10
Bài 6: Luyện tập: cấu tạo vỏ nguyên tử

Luyện tập: cấu tạo vỏ nguyên tử

Hóa 10 bài Luyện tập: cấu tạo vỏ nguyên tử: Lý thuyết trọng tâm, giải bài tập sách giáo khoa bài Luyện tập: cấu tạo vỏ nguyên tử giúp học sinh nắm vững kiến thức ngắn gọn.

Ican

BÀI 6. LUYỆN TẬP: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ

A. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

 

B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Bài 1 (trang 30 SGK Hóa học 10):

Thế nào là nguyên tố s, p, d, f?

Hướng dẫn giải:

– Nguyên tố s là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

– Nguyên tố p là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.

– Nguyên tố d là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.

– Nguyên tố f là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f.

Bài 2 (trang 30 SGK Hóa học 10):

Các electron thuộc lớp K hay lớp L liên kết với hạt nhân chặt chẽ hơn? Vì sao?

Hướng dẫn giải:

Các electron thuộc lớp K liên kết với hạt nhân chặt chẽ hơn lớp L vì gần hạt nhân hơn và mức năng lượng thấp hơn.

Bài 3 (trang 30 SGK Hóa học 10):

Trong nguyên tử, những electron của lớp nào quyết định tính chất hóa học của nguyên tử nguyên tố đó? Cho thí dụ.

Hướng dẫn giải:

Trong nguyên tử, những electron ở lớp ngoài cùng quyết định tính chất hóa học của nguyên tử nguyên tố.

Thí dụ: Na có 1e ở lớp ngoài cùng nên thể hiện tính chất của kim loại, Oxi có 6e ở lớp ngoài cùng nên thể hiện tính chất của phi kim.

Bài 4 (trang 30 SGK Hóa học 10):

Vỏ electron của một nguyên tử có 20 electron. Hỏi:

a) Nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron?

b) Lớp ngoài cùng có bao nhiêu electron?

c) Đó là nguyên tố kim loại hay phi kim?

Hướng dẫn giải:

Nguyên tử có 20 electron nghĩa là có 20 proton hay số đơn vị điện tích hạt nhân là 20.

Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p64s2.

a) Nguyên tử có 4 lớp electron.

b) Lớp ngoài cùng có 2 electron.

c) Đó là kim loại.

Bài 5 (trang 30 SGK Hóa học 10):

Cho biết số electron tối đa ở các phân lớp sau:

a) 2s.

b) 3p.

c) 4s.

d) 3d.

Hướng dẫn giải:

a) 2s2 Þ Phân lớp 2s có tối đa 2e.

b) 3p6 Þ Phân lớp 3p có tối đa 6e.

c) 4s2 Þ Phân lớp 4s có tối đa 2e.

d) 3d10 Þ Phân lớp 3d có tối đa 10e.

Bài 6 (trang 30 SGK Hóa học 10):

Cấu hình electron của nguyên tử photpho là 1s22s22p63s23p3. Hỏi:

a) Nguyên tử photpho có bao nhiêu electron?

b) Số hiệu nguyên tử của P là bao nhiêu?

c) Lớp electron nào có mức năng lượng cao nhất?

d) Có bao nhiêu lớp, mỗi lớp có bao nhiêu electron?

e) Photpho là nguyên tố kim loại hay phi kim? Cho thí dụ.

Hướng dẫn giải:

a) Nguyên tử photpho có 15e.

b) Số hiệu nguyên tử của P là: 15.

c) Lớp thứ 3 có mức năng lượng cao nhất.

d) P là phim kim vì có 5e ở lớp ngoài cùng.

Bài 7 (trang 30 SGK Hóa học 10):

Cấu hình electron của nguyên tử cho ta những thông tin gì? Cho thí dụ.

Hướng dẫn giải:

Cấu hình electron của nguyên tử cho ta biết: sự phân bố electron trên các lớp và phân lớp. Từ đó dự đoán được nhiều tính chất của nguyên tử nguyên tố.

Thí dụ: Nguyên tử Na có cấu hình electron là 1s22s22p63s1

Nguyên tử Na thuộc nhóm IA là kim loại hoạt động mạnh có 1e lớp ngoài cùng, có 3 lớp electron.

Bài 8 (trang 30 SGK Hóa học 10):

Viết cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là:

a) 2s1.

b) 2s22p3.

c) 2s22p6.

d) 3s23p3.

e) 3s23p5.

g) 3s23p6.

Hướng dẫn giải:

Cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử:

a) 1s22s1.

b) 1s22s22p3.

c) 1s22s22p6.

d) 1s22s22p63s23p3.

e) 1s22s22p63s23p5.

g) 1s22s22p63s23p6.

Bài 9 (trang 30 SGK Hóa học 10):

Cho biết tên, kí hiệu, số hiệu nguyên tử của:

a) 2 nguyên tố có số electron lớp ngoài cùng tối đa.

b) 2 nguyên tố có 1 electron ở lớp ngoài cùng.

c) 2 nguyên tố có 7 electron ở lớp ngoài cùng.

Hướng dẫn giải:

a) 2 nguyên tố có số electron ở lớp ngoài cùng tối đa: 42He, 2010Ca.

b) 2 nguyên tố có 1 electron ở lớp ngoài cùng: 2311Na, 3919K.

c) 2 nguyên tố có 7 electron ở lớp ngoài cùng: 199Fe, 3517Cl.

 

Trên đây là gợi ý giải bài tập Hóa 10 bài Luyện tập: cấu tạo vỏ nguyên tử do giáo viên Ican trực tiếp biên soạn theo chương trình mới nhất. Chúc các bạn học tập vui vẻ.

 

Đánh giá (207)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy