ican
Giải SGK Toán 10
Bài 3: Các phép toán trên tập hợp

Bài 3. Các phép toán trên tập hợp

Toán 10 Bài 3. Các phép toán trên tập hợp: Lý thuyết trọng tâm, giải bài tập sách giáo khoa Bài 3. Các phép toán trên tập hợp: giúp học sinh nắm vững kiến thức ngắn gọn

Ican

BÀI 3: CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Giao của 2 tập hợp

Tập hợp C gồm các phần tử vừa thuộc A, vừa thuộc B được gọi là giao của A và B.

\(x\in \text{A}\cap B\Leftrightarrow \text{x}\in \text{A}\cap \text{B}\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{*{35}{l}}  \text{x}\in \text{A}  \\    \text{x}\in \text{B}  \\ \end{array} \right. \)

2. Hợp của 2 tập hợp

Tập hợp C gồm các phần tử thuộc A hoặc thuộc B được gọi là hợp của A và B.

\(x\in A\cup B\Leftrightarrow x\in A\cup B\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{*{35}{l}}  x\in A  \\    x\in B  \\ \end{array} \right. \)

3. Hiệu của 2 tập hợp

Tập hợp C gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B gọi là hiệu của A và B.

\( x\in \text{A}\backslash B\Leftrightarrow \text{x}\in \text{A}\backslash \text{B}\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{*{35}{l}}   \text{x}\in \text{A}  \\    \text{x}\notin \text{B}  \\ \end{array} \right. \)

4. Phần bù

Khi B ⊂ A thì A\B gọi là phần bù của B trong A

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Các phép toán trên tập hợp

Phương pháp giải

Hợp của 2 tập hợp:

\(x\in A\cup B\Leftrightarrow x\in A\cup B\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{*{35}{l}}   x\in A  \\    x\in B  \\ \end{array} \right. \)

Giao của 2 tập hợp

\( x\in \text{A}\cap B\Leftrightarrow \text{x}\in \text{A}\cap \text{B}\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{*{35}{l}} \text{x}\in \text{A}  \\    \text{x}\in \text{B}  \\ \end{array} \right. \)

Hiệu của 2 tập hợp

\(x\in \text{A}\backslash B\Leftrightarrow \text{x}\in \text{A}\backslash \text{B}\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{*{35}{l}}\text{x}\in \text{A}  \\    \text{x}\notin \text{B}  \\ \end{array} \right. \)

Phần bù

Khi B ⊂ A thì A\B gọi là phần bù của B trong A

III. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Bài 1 (trang 15 SGK Đại số 10):

Lời giải:

Ta có: A = {C, O, H, I, T, N, Ê }; B = {C, O, N, G, Ô, M, A, Ă, I, S, T, Y, Ê, K}

+ A ∩ B = {C, O, I, T, N, Ê}

+ A ∪ B = { C, O, Ô, N, G, M, A, Ă, I, S, T, Y, Ê, K, H}

+ A \ B = {H}

+ B \ A = {G, S, K, M, A, Ô, Ă, Y}

Bài 2 (trang 15 SGK Đại số 10):

Lời giải:

a)

b)

c)

d)

Bài 3 (trang 15 SGK Đại số 10):

a) Các bạn được học lực giỏi = 15.

Các bạn được hạnh kiểm tốt = 20.

Số bạn học lực giỏi + hạnh kiểm tốt = 10.

⇒ Số bạn được hạnh kiểm tốt mà không được học lực giỏi = 20 – 10 = 10.

Số bạn được học lực giỏi mà không được hạnh kiểm tốt = 15 – 10 = 5.

Vậy số bạn được khen thưởng = (số bạn được hạnh kiểm tốt mà không được học lực giỏi)

+ (số bạn được học lực giỏi mà không được hạnh kiểm tốt)

+ (số bạn vừa được học lực giỏi, vừa được hạnh kiểm tốt)

= 5 + 10 + 10 = 25 (bạn).

b) Số học sinh chưa được xếp loại học lực giỏi và chưa có hạnh kiểm tốt là: 45 – 25 = 20 (bạn).

Bài 4 (trang 15 SGK Đại số 10):

+ A ∩ A = A

+ A ∪ A = A

+ A ∩ ∅ = ∅

+A ∪ ∅ = A

+ CAA = A \ A = ∅

+ CA∅ = A \ ∅ = A.

 

Trên đây là gợi ý giải bài tập Toán 10 Bài 3. Các phép toán trên tập hợp do giáo viên Ican trực tiếp biên soạn theo chương trình mới nhất. Chúc các bạn học tập vui vẻ

Đánh giá (434)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy