ican
Giải SGK Toán 10
Bài 2: Biểu đồ.

Biểu đồ.

Giải bài tập sách giáo khoa biểu đồ toán học 10, toán 10 đại số lý thuyết trọng tâm giúp học sinh nắm vững kiến thức chính xác nhất

Ican

BÀI 2: BIỂU ĐỒ

I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất.

Ta có thể mô ta một cách trực quan các bảng phân bố tần suất (hoặc tần số) ghép lớp bằng biểu đồ hoặc đường gấp khúc.

2. Biểu đồ hình quạt

Người ta thường dùng biểu đồ hình quạt để mô tả bảng cơ cấu.

Cách vẽ: Vẽ hình tròn, chia hình tròn thành những hình quạt. Mỗi lớp được tương ứng với một hình quạt mà diện tích của nó tỉ lệ với tần suất của nhóm đó.

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Vẽ biểu đồ: Dùng biểu đồ hình cột và đường gấp khúc tần suất hoặc biểu đồ hình quạt để mô tả bảng cơ cấu.

III. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Bài 1 (Trang 118, SGK)

– Biểu đồ tần suất hình cột về độ dài (cm) của 60 lá dương xỉ trưởng thành:

– Biếu đồ đường gấp khúc tần suất về độ dài (cm) của 60 lá dương xỉ trưởng thành:

Bài 2 (Trang 118, SGK)

a) Biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất về khối lượng (g) của 30 củ khoai tây thu hoạch ở nông trường T.

b) Biểu đồ tần số hình cột và đường gấp khúc tần số về khối lượng (g) của 30 củ khoai tây thu hoạch ở nông trường T.

c) Trong 30 củ khoai tây được khảo sát ta thấy:

– Chiếm tỉ lệ thấp nhất (10%, ứng với mỗi cột trong hai cột thấp nhất của biểu đồ) là những củ có khối lượng từ 70g đến dưới 80g hoặc 110g đến 120g.

– Chiếm tỉ lệ cao nhất (40%, ứng với cột cao nhất của biếu đồ) là những củ có khối lượng từ 90g đến dưới 110g.

– Đa số (80%, ứng với 3 cột cao trội lên của biểu đồ) các củ có khối lượng từ 80g đến dưới 110g.

Bài 3 (Trang 118, SGK)

Bảng cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp trong nước năm 2000, phân theo thành phần kinh tế.

Các thành phần kinh tếSố phần trăm

(1) Khu vực doanh nghiệp nhà nước

(2) Khu vực doanh nghiệp quốc doanh

(3) Khu vực đầu tư nước ngoài

23,5

32,2

44,3

Cộng100%

Gợi ý Giải bài tập sách giáo khoa biểu đồ toán học 10, toán 10 đại số lý thuyết trọng tâm giúp học sinh nắm vững kiến thức chính xác nhất

Đánh giá (308)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy