ican
Giải SGK Tiếng Anh 10
Skills (trang 29-31)

Unit 3: Music - Skills

Ican

Lesson 3: SKILLS

Task 1: Look at the logos. Are you familiar with them? Tell a partner what you know.(Nhìn vào các logo. Bạn có quen chúng không? Kể với bạn bè về những gì bạn biết về chúng.)

a. Pop Idol, created by the British entertainment executive Simon Fuller, is a music competition which began on British ITV on October 6, 2001 to select the best new young pop singer in the UK based on viewer voting and participation.

b. Who Wants to be a Millionaire or informally called Millionaire is an American television quiz show based upon the British programme of the same title, which offers a maximum prize of $ 1,000,000 forcorrectly answering a series of consecutive multiple choice questions.

c. Vietnam Idol is part of the Idol franchise of the original reality programme Pop Idol by Simon Fuller. The first season of Vietnam Idol aired on May 23, 2007 on HTV9, and the fourth season aired on August 17, 2012.

Task 2: Read the text and discuss the significance of these years: 2001, 2002, 2007, and 2012.(Đọc bài viết và thảo luận những về ý nghĩa của những năm sau: 2001, 2002, 2007 và 2012.)

2001: the year that Pop Idol was first launched in the UK  

2002: the beginning of American Idol

2007: the first season of Vietnam Idol         

2012: the fourth season of Vietnam Idol

Tạm dịch:

Thần tượng là một trong những hình thức giải trí thành công nhất ngay từ lúc khởi đầu. Thần tượng đầu tiên, thần tượng nhạc pop bắt đầu vào năm 2001 và nhanh chóng trở thành một hiện tượng toàn cầu với các phiên bản địa phương ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Hàng trăm triệu người trên toàn cầu đã xem chương trình Thần tượng từ bản đầu tiên tại Anh. Chương trình nằm trong top 10 danh sách bình bầu của hầu hết các nước. Qua nhiều năm, Thần tượng vẫn giữ được sự thành công bất ngờ trên thế giới.

Một vài sự kiện

Thần tượng Âm nhạc Mỹ xuất hiện vào năm 2002 và nhanh chóng trở thành chuỗi giải rí phổ biến ở Mỹ với số người xem lên đến hàng trăm triệu.

Thần tượng Âm nhạc Việt Nam là một phiên bản được cấp phép của Thần tượng được hình thành ở Anh bởi Simon Fuller. Mùa đầu tiên của Thần tượng Âm nhạc Việt Nam được lên sóng vào ngày 23 tháng 5 nầm 2007 và mùa thứ tư được lên sóng vào ngày 17 tháng 8 năm 2012. Chương trình Thần tượng Âm nhạc Việt Nam bao gồm: vòng thử giọng, vòng bán kết, vòng chung kết. Các thi sinh vào vòng chung kết sẽ biểu diễn trên sân khấu cho khán giả truyền hình xem. Những thí sinh nhận được ít lượt bình chọn của người xem nhất sẽ bị loại khỏi cuộc thi.

Task 3: Circle the appropriate meaning for each word from the text.(Khoanh tròn vào nghĩa thích hợp của mỗi từ trong đoạn văn.)

1. b (to air: lên sóng, phát sóng)        

2. a (phenomenon: hiện tượng)         

3. a (audience: khán giả, thính giả)

4. a (season: mùa - phần được chiếu)

5. b (process: quá trình)

Task 4: Ask and answer the following questions.(Hỏi và trả lời các câu hỏi bên dưới.)

1. The Idol format.(Chương trình Thần tượng.)       

2. It came from the UK.(Nó đến từ Anh. )   

3. 12 years.(12 năm. )

4. It's a franchised programme.(Đó là chương trình được cấp phép. )         

5. It’s exciting.(Nó thú vị.)

Tạm dịch

1. Hình thức giải trí nào là sự thành công bất ngờ trên toàn cầu?

2. Chương trình Thần tượng xuất phát từ đâu?

3. Chương trình Thần tượng diễn ra trong thời gian bao lâu rồi?

4. Thần tượng Âm nhạc Việt Nam là một chương trình gốc hay chương trình được cấp phép?

5. Bạn nghĩ gì về chương trình Thần tượng Âm nhạc Việt Nam?

SPEAKING

Task 1: Read the following TV blurbs. Complete the table with the notes from each show. Then compare and contrast the shows with a partner.(Đọc lời những giới thiệu chương trình TV sau. Hoàn thành bảng với những ghi chú từ mỗi chương trình. Rồi so sánh và đối chiếu những chương trình với một người bạn.)

Vietnam Idol(Thần tượng Âm nhạc Việt Nam)   

- To find a pop star (Tìm kiếm ngôi sao nhạc phổ biến)

- The winner will be chosen by a celebrity panel and home viewers (Người thắng cuộc sẽ được bình chọn bởi ban giám khảo và người xem tại nhà)

- The winner will get a recording contract with VNR Records (Người thắng cuộc sẽ nhận được hợp đồng thu âm với Phòng thu VNR)

Who Wants to be a Millionaire( Ai là triệu phú?)

- To find a winner who will get a big sum of money (Tìm kiếm người chiến thắng vốn sẽ nhận được số tiền thật lớn)

- The winner will answer a series of general knowledge questions. (Người thắng cuộc sẽ trả lời một chuỗi các câu hỏi kiến thức tổng quát)

- The amount of prize-money increases with the number of questions. (Số lượng tiền thưởng tăng tương ứng với số lượng câu hỏi)

Tạm dịch:

Thần tượng Âm nhạc Việt Nam

Đây là một chương trình mà chúng ta tìm ra một ngôi sao! Hay đúng hơn là dàn giám khảo nổi tiếng của chúng tôi và bạn - ngồi tại nhà chọn ra ca sĩ hay nhất. Người chiến thắng sẽ nhận được hợp đồng thu âm với Phòng thu âm VNR.

Ai là triệu phú?

Bạn muốn có thật nhiều tiền không?

Người chiến thắng của chương trình sẽ có cơ hội trở thành triệu phú. Đầu tiên họ phải trả lời hàng loạt các câu hỏi mang kiến thức tổng quát. Mỗi lần số tiền tăng lên - giải thưởng bắt đầu nhỏ nhưng sẽ ngày càng lớn hơn.

Task 2: a. Imagine you are a TV producer. You are creating a new show. Make a list of details about your show.(Tưởng tượng bạn là một nhà sản xuất chương trình TV. Bạn đang lên kịch bản cho một chương trình mới. Hãy liệt kê danh sách những chi tiết về chương trình của bạn.)

Tạm dịch:

Tên chương trình: Vietnam Joke

Thể loại: Chương trình truyền hình thực tế

Thời gian: Tối thứ 7 từ 7:30 đến 8:30

Giải thưởng: Một chuyến du lịch đến Mỹ trong 15 ngày,

b. Share your ideas with a partner. Work together to combine your ideas into one show and present your show to the class.(Chia sẻ ý tưởng của bạn với bạn bè. Cùng làm việc để kết hợp các ý tưởng vào thành 1 chương trình và trình bày về chương trình đó trước cả lớp.)

LISTENING

Task 1: Do you know these artists? What are their names?(Bạn có biết những nghệ sĩ này không? Tên của họ là gì?)

1. Trinh Cong Son                                          2. Luu Huu Phuoc

3. Michael Jackson                                         4. Elton John

Task 2: Listen to the following song excerpt. Tell your partner what you thought about, and how you felt while you were listening to it.(Lắng nghe những đoạn trích bài hát sau. Kể với bạn bè mình về những gì bạn nghĩ, và bạn cảm nhận khi bạn nghe chúng.)

- It is "Tien Quan Ca" by Van Cao - the National Anthem of Viet Nam. The song inspire me, and I can learn lessons about things such as patriotism, hope.

Task 3: Now, listen to the conversation between Anna and Nam. What are the speakers talking about? Circle the best answer.(Bây giờ, hãy lắng nghe đoạn đối thoại giữa Anna và Nam. Họ nói về điều gì? Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.)

Bài nghe:

Anna: What are you listening to, Nam?

Sam: "I Have a Dream" by ABBA.

Anna: Can you sing the song?

Sam: Sure. Most Vietnamese teenagers can sing it.

Anna: Really? How nice! What is your favourite kind of music, Nam?

Sam: Inspirational.

Anna: Could you give me the names of some inspirational songs you like?

Nam: "Tien Quan Ca" by Van Cao, "Noi Vong Tay Lon" by Trinh Cong Son, "Circle of Life" by Elton John and Tim Rice, and "We Are the World" by Michael Jackson and Lionel Richie.

Anna: Why do you like these songs?

Nam: Because they inspire me, and I can learn lessons about things such as patriotism, charity, hope, and love.

Anna: Incredible! It seems you know a lot of English songs.

Tạm dịch:

Anna: Cậu đang nghe gì vậy, Nam?

Sam: "I Have a Dream" của ABBA.

Anna: Cậu có thể hát bài hát không?

Sam: Chắc chắn rồi. Hầu hết thanh thiếu niên Việt Nam đều có thể hát nó.

Anna: Thật chứ? Tuyệt vời! Loại nhạc yêu thích của bạn là gì, Nam?

Sam: Truyền cảm hứng.

Anna: Bạn có thể cho tôi tên của một số bài hát truyền cảm hứng mà bạn thích?

Nam: "Tiến Quân Ca" của Văn Cao, "Nối Vòng Tay Lớn" của Trịnh Công Sơn, "Circle of Life" của Elton John và Tim Rice, và "We Are the World" của Michael Jackson và Lionel Richie.

Anna: Tại sao bạn thích những bài hát này?

Nam: Bởi vì nó truyền cảm hứng cho tôi, và tôi có thể học những bài học về những thứ như lòng yêu nước, bác ái, hy vọng và tình yêu.

Anna: Thật đáng kinh ngạc! Có vẻ như bạn đã biết rất nhiều bài hát tiếng Anh.

Task 4: Listen to the recording again. Give short answers to the following questions.(Lắng nghe lại đoạn băng. Viết câu trả lời ngắn cho các câu hỏi sau.)

Tạm dịch câu hỏi:

1. Nam đang nghe bài hát gì?

2. Thể loại nhạc yêu thích của anh ấy là gì?

3. Các bài hát yêu thích của Nam ảnh hưởng đến anh ấy như thế nào?

4. Thể loại nhạc yêu thích của Anna là gì?

1. “I have a dream” by ABBA. (“Tôi có một giấc mơ” của ABBA. )

2. Inspirational songs. (Nhạc trữ tình.)

Task 3: His favourite songs inspire him, and he can learn lessons from them. (Các bài hát yêu thích truyền cảm hứng cho anh ấy và anh ấy có thể học được các bài học từ chúng. )

Task 4: Rap or hip-hop (Nhạc rap hoặc hip-hop.)

Task 5: Work with a partner. Tell him / her about your favourite music. Give reasons.(Làm việc chung với một người bạn. Nói cho người ấy biết về loại nhạc yêu thích của mình. Đưa ra lí do giải thích.)

WRITING

Task 1: Do you know this man? Read the following paragraphs. Match each of them with the corresponding heading.(Bạn có biết người này không? Đọc những đoạn văn sau. Nối chúng với tiêu đề phù hợp.)

1. b     2. c      3. d      4. A

Tạm dịch:

Văn Cao tên thật là Nguyễn Văn Cao. Ông là một nhạc sĩ sinh vào ngày 15 tháng 12 năm 1923 tại Hải Phòng nhưng nguyên quán ở Nam Định.

Văn Cao đã viết rất nhiều bài hát. Một vài tác phẩm nổi tiếng cua ông là: Gò đống đa (1942), Tiến quân ca (1944), Bài ca chiến sĩ hải quân (1945), Không quân Việt Nam (1945), Ngày mùa (1948)

Bài Tiến quân ca của Văn Cao ra đời vào năm 1944 đã trở thành quốc ca của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Văn Cao được nhớ đến như là một trong những nhạc sĩ trọng yêu nhất của âm nhạc hiện đại Việt Nam và là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Ông mất vào ngày 10 tháng 7 năm 1995 tại Hà Nội. Sau khi mất, ông đã nhận được giải thưởng Hồ Chí Minh.

Task 2: Work with a partner to ask and answer the following questions in your own words.(Làm việc với một người bạn để hỏi và trả lời những câu hỏi sau bằng từ ngữ của mình.)

Tạm dịch câu hỏi:

1. Văn Cao được sinh ra khi nào?

2. Văn Cao được sinh ra tại đâu?

3. Công trình nào của ông là quan trọng nhất?

4. Ông mất khi nào? Ở đâu?

5. Bạn nghĩ gì về Văn Cao?

1. He was born in 1923.

2. He was born in Hai Phong.

3. It was "Tien Quan Ca".

4. He died in 1995 in Ha Noi.

5. Answers vary

Task 3: Write a biography, using one of the Fact Files on this page.(Viết một bài tiểu sử, sử dụng một trong 2 bài Tài liệu Thực tế ở trang này.)

Tạm dịch:

FACT FILE - TÀI LIỆU THỰC TẾ

Frédéric François Chopin (1810 - 1849)

Giai đoạn đầu đời: sinh năm 1810 ở Warsaw, nổi tiếng là một thần đồng, trưởng thành, hoàn tất việc học âm nhạc và sáng tác nhiều tác phẩm ở Warwaw trước khi rời khỏi Ba Lan vào năm 1830 ở tuổi 20, cư trú tại Paris sau cuộc nổi dậy vào tháng 11 năm 1830, phải chống chọi với tình trạng sức khỏe kém từ khi còn nhỏ.

Tác phẩm tiêu hiểu: 59 mazukas, 27 khúc luyện, 27 khúc dạo, 21 dạ khúc, 20 bản van-sơ, 18 bản polonaise, 4 bản ballade, 3 xô-nát cho piano.

Thành tựu nổi bật: sáng tác ra bản ballade nhạc cụ và đổi mới các bản xô-nát cho piano, van-sơ và khúc dạo.

Kết luận: một trong nhừng nhà soạn nhạc cho piano vĩ đại nhất thuộc trường phái Lãng mạn, những tác phẩm cho piano của ông thường yêu cầu kỹ thuật cao, ông mất tại Paris vào năm 1849 ở tuổi 39.

FACT FILE - TÀI LIỆU THỰC TẾ

LƯU HỮU PHƯỚC (1921 - 1989)

Giai đoạn đầu đời: sinh ngày 12 tháng 12 năm 1921 ở Hậu Giang (Cần Thơ), một nhân vật tiêu biểu cho nền văn hóa, sáng tác rất nhiều ca khúc yêu nước trong thời kỳ chiến tranh, nhạc thiếu nhi và nhạc opera.

Tác phẩm tiêu biểu: Bạch Đằng Giang, Tiếng Gọi Thanh Niên, Giải Phóng Miền Nam

Thành tựu nổi bật: thành viên của Quốc hội, Chủ tịch úy ban Văn hóa và Giáo dục của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhận giải thưởng Hồ Chí Minh sau khi mất.

Kết luận: một trong những nhà văn hóa lỗi lạc nhất trong suốt những năm diễn ra ohong trào giải phóng đất nước, mất ngày 16 tháng 6 năm 1989 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá (467)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy