ican
Giải SGK Tiếng Anh 10
Language: Pronunciation (trang 17)

Unit 7: Cultural Diversity - Pronunciation

Ican

Pronunciation (Lý thuyết)

Stress in two-syllable words with the same spelling (Trọng âm với những từ có hai âm tiết cùng cách viết.)

Trong bài học này, học sinh sẽ nghiên cứu về trọng âm với những từ có hai âm tiết cùng cách viết hay nói cách khác trọng âm sẽ biến đổi theo từ loại.

Nhiều từ có hai âm tiết, khi là danh từ hay tính từ thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên, khi là động từ lại có trọng âm ở âm tiết thứ hai. Sau đây là một số từ điển hình có hai âm tiết mà trọng âm thay đổi theo từ loại:

Nouns/ Adjectives

Verbs

increase /ˈɪn.kriːs/ (n): sự tăng/ɪnˈkriːs/ : tăng
decrease /ˈdiː.kriːs/ (n): sự giảm/dɪˈkriːs/ : giảm
perfect /ˈpɜː.fekt/ (a): hoàn hảo/pəˈfekt/: hoàn thiện
present /ˈprez.ənt/ (n, a): món quà/ có mặt/prɪˈzent/: trình bày
import /ˈɪm.pɔːt/ (n): việc nhập khẩu/ɪmˈpɔːt/: nhập khẩu
export /ˈek.spɔːt/ (n): việc xuất khẩu/ɪkˈspɔːt/: xuất khẩu
protest /ˈprəʊ.test/ (n): sự phản đối/prəˈtest/: phản đối
object /ˈɒb.dʒɪkt/ (n): vật thể/əbˈdʒekt/: phản đối
rebel /ˈreb.əl/ (n): người nổi loạn/rɪˈbel/: nổi loạn
contrast /ˈkɒn.trɑːst/ (n): sự tương phản/kənˈtrɑːst/: làm tương phản

Pronunciation (Bài tập)

Task 1: Listen and repeat, paying attention to the stress patterns.(Nghe và lặp lại, chú ý trọng âm.)

Task 2: Listen to the sentences and practise say them correctly. Pay attention to the stress pattern of the underlined words.(Nghe các câu và thực hành nói chúng một cách chính xác. Chú ý đên kiểu dấu nhấn của từ gạch dưới.)

1. 'increase                         2. 'present                      3. de'creased                 4. 'perfect

Tạm dịch:

1. Có sự gia tăng về số người kết hôn muộn ở Việt Nam.

2. Ở Việt Nam, khách thường cho tiền như quà cưới dành cho các cặp đôi mới cưới vào ngày cưới của họ.

3. ở những thành phố lớn, tỉ lệ sinh đã giảm trong vài năm gần đây.

4. Trong thực tế, thật khó để gặp được nửa kia hoàn hảo.

Đánh giá (373)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy