ican
Giải SGK Tiếng Anh 10
Looking back and Project (trang 14-15)

Unit 1: Family Life - Looking back and project

Ican

Lesson 8: LOOKING BACK AND PROJECT

Pronunciation

Task 1: Listen and underline the words that have the consonant cluster sounds / tr/, / br/, and / kr/. Write /tr/, / br/ or / kr/ above the word that has the corresponding consonant cluster sound. Then practise reading the sentences.(Lắng nghe và gạch chân những chữ tổ hợp phụ âm được phát âm là /tr/, /br/ và /kr/. Viết /tr/, /br/ hoặc /kr/ phía trên từ có phát âm tổ hợp phụ âm tương ứng. RỒi tập đọc các câu đó.)

1. After having the ice cream, she brushed her teeth. (Sau khi ăn kem, cô ấy đánh răng.)

                                      /kr/               /br/

2. The car crashed (/kr/) into a tree (/tr/) near the traffic (/tr/) lights. (Chiếc xe đâm vào một cái cây gần đèn tín hiệu giao thông.)

3. Try (/tr/) this new dish created (/kr/) by your brother(/br/). (Thử món ăn mới do em trai của hạn nấu.)

4. They often have brown bread at breakfast(Họ thường dùng bánh mì nâ vào buổi sáng.)

                                    /br/   /br/          /br/

5. That brave (/br/) young man likes travelling (/tr/) by train (/tr/). (Cậu trai trẻ dũng cảm đó thích du lịch bằng xe lửa. )

6. Is it true that the crime rate is increasing(Có thật là tỉ lệ tội phạm đang tăng?)

           /tr/                 /kr/                   /kr/

Vocabulary

Task 1: What chores are the people doing? Write the name of the chore under each picture(Người ta đang làm những công việc vặt nào? Viết tên của những công việc đó dưới mỗi bức tranh)

1. cooking                                                               6. washing up

2. shopping for groceries                                        7. ironing

3. doing the laundry/washing clothes                    8. sweeping

4. taking out the rubbish                                        9. watering houseplants

5. cleaning the toilet                                               10. feeding the cats

Task 2: Use the words / phrases in the box in their correct form to complete the text.(Sử dụng từ/cụm từ trong ô vuông ở dạng đúng của chúng để hoàn thành bài viết.)

(1) does the cooking       (2) shops for groceries                (3) does the heavy lifting

(4) laundry                     (5) ironing                                  (6) takes out the rubbish  

(7) sweeping the house                                                     (8) lays the table

Tạm dịch:

Những công việc nhà được chia sẻ một cách đồng đều giữa các thành viên trong gia đình Thanh. Mẹ của cậu ấy nấu ăn. Ba của Thanh và em gái Thanh rất thích các món ăn bà ấy nấu. Bên cạnh đó, bà ấy thường xuyên mua thực phẩm và tạp hóa bởi vì bà ấy muốn chọn những nguyên liệu tươi nhất và bổ dưỡng nhất cho bữa ăn. Ba Thanh là một người đàn ông rất khỏe mạnh nhưng ông ta không có nhiều thời gian cho việc nhà. Bởi vậy ông ấy chỉ làm những công việc nặng nhọc mà công việc yêu cầu thể lực khỏe mạnh. Thanh giúp đỡ bằng việc giặt giũ và là (ủi) quần áo. Cậu ấy cảm thấy hạnh phúc khi thấy ba mẹ mình mặc những bộ quần áo sạch sẽ và thẳng nếp để làm việc. Mặc dù cậu ấy không thật sự thích công việc này vì cậu ấy nghĩ nó dơ, cậu ấy đổ rác mỗi ngày. Em gái Thanh đóng góp bằng việc quét nhà. Cô ấy làm việc đó cẩn thận mỗi ngày vì vậy ngôi nhà luôn luôn rất sạch sẽ. Trước mỗi bữa ăn, cô ấy dọn cơm ra bàn và sau mỗi bữa ăn, Thanh rửa bát đĩa. Thỉnh thoảng, cậu ấy làm vỡ một cái tô hay một cái đĩa. Mọi người trong gia đình cùng chia sẻ công việc nhà vì vậy tất cả đều có thời gian nghỉ ngơi và thư giãn.

Grammar

Task 1: Finish the sentences with either the present simple or the present continuous.(Hoàn thành các câu với thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại hoàn thành.)

1. am writing, miss         2. am looking after              3. looks, is wearing

4. am cooking                 5. are you reading               6. Do

Tạm dịch:

1. Anh viết bức thư này cho em để nói với em rằng anh nhớ em nhiều lắm.

2. Jack đi công tác, vì vậy tôi chăm sóc con chó của anh ấy.

3. Nam luôn trông luộm thuộm. Bây giờ anh ấy đang mặc cái quần jean bẩn.

4. Tôi không thể trả lời điện thoại lúc này. Tôi đang nấu bữa tối.

5. Xin lỗi, bạn đang đọc báo cua bạn à? Tôi có thể mượn không?

6. Mọi người trong gia đình bạn làm gì vào buổi tối?

Task 2: Work in groups. Discuss the following questions. Then report the results to the class.(Làm việc theo nhóm. Thảo luận những câu hỏi sau. Rồi trình bày kết quả với cả lớp.)

1. Should young people like you share the housework? Why? Why not? (Những người trẻ như bạn có nên chia sẻ các công việc nhà? Tại sao? Tại sao không?)

Yes, they should because it helps you become sociable. (Có, vì nó giúp bạn trở nên gần gũi hơn.)

2. What household chores are suitable for young people like you? (Những công việc nhà nào thích hợp với những người trẻ như bạn?)

Any householdchores. (Bất kỳ công việc nào.)

3. What do you actually do to help with the housework in your family? (Chính xác bạn thường làm gì để giúp đỡ việc nhà trong gia đình?)

I do the laundry, washing-up... (Tôi giặt giũ, rửa bát...)

PROJECT

Task 1. Do a survey. Find out...(Làm khảo sát. Tìm ra...)

Tạm dịch:

• bao nhiêu bạn trong lớp sống trong một gia đình nhỏ gồm ba mẹ và con cái cùng sống và bao nhiêu bạn sống trong gia đình lớn gồm nhiều thế hệ chung sống;

• bao nhiêu bạn trong lớp có cả ba mẹ đều đi làm;

• bao nhiêu bạn trong lớp bỏ ra ít nhất 1 giờ mỗi ngày đế làm việc nhà;

• bao nhiêu bạn trong lớp có ba mẹ bỏ ra ít nhất 1 giờ mỗi ngày để giúp họ làm bài tập về nhà;

• Các bạn trong lớp nghĩ gia đình lý tưởng là giống thế nào;

Gợi ý:

23 students live in a nuclear family and 19 students live in an extended family. (23 học sinh sống trong gia đình nhỏ gồm ba mẹ vả con cái chung sống và 19 học sinh sống trong gia đình lớn gồm nhiều thế hệ chung sống. )

30 students have both parents working. (30 học sinh có cả ba mẹ đều đi làm. )

35 students spend at least one hour a day doing housework. (35 học sinh bỏ ra ít nhất 1 giờ mỗi ngày dể làm việc nhà. )

15 students have parents spend at least one hous a day helping them with their homework. (15 học sinh lớp có ba mẹ bỏ ra ít nhất 1 giờ mỗi ngày để giúp họ làm bài tập về nhà. )

My classmates think the ideal family is that parents both work to share the financial burden and do the household duties together. (Bạn cùng lớp tôi cho rằng gia đình lý tưởng là ba mẹ cùng làm việc và cùng chia sẻ công việc nhà.)

Task 2: Work in groups. Compare your findings and get ready to report to the class(Làm việc theo nhóm. So sánh điều em tìm được và sẵn sàng báo cáo trước lớp.)

Đánh giá (228)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy