ican
Giải SGK Tiếng Anh 10
Getting Started: Computers and Our Lives (trang 48-49)

Unit 5: Inventions - Getting started

Ican

Lesson 1: GETTING STARTED

Task 1: Listen and read.(Lắng nghe và đọc.)

Nội dung bài nghe:

Phong: Dad, you promised to reward me if I passed the English test. Well, I did!

Phong’s father: OK. What do you want-a laptop, a video game, an e-book reader, or a smartphone?

Phong: Wow. Dad. You're so generous. My old mobile phone is still good. Um... the screen of an electronic book is rather small, so I think a laptop will be my choice.

Phong’s father: What a wise choice, Phong! A laptop has lots of benefits. It's portable, so you can take it with you: it’s economical, so we don't have to spend too much money; and it’s very versatile, as it can do many things.

Phong: When you were my age, you didn't have a computer, did you?

Phong’s father: Of course not. No emails, no online games. no Internet, no online shopping. no ...

Phong: How could you live without those things?

Phong’s father: We did. But computers have really changed our lives. The computer is definitely one of the greatest inventions in the world. Now, tell me what you will do with your laptop.

Phong: I'll use it to listen to music, to chat with my friends, and to playgames.

Phong’s father: Is that ail? How about for your studies?

Phong: Yeah... I'll use it for researching topics on the Web and typing my assignments as well.

Phong’s father: Right. Use it wisely, and it will be your best friend.

Tạm dịch:

Phong: Bố, bố đã hứa sẽ thưởng cho con nếu con vượt qua kì thi Tiếng Anh. Và con đã làm được!

Bố của Phong: Được rồi. Con muốn gì - máy tính xách tay, máy chơi game, máy đọc sách điện tử, hay điện thoại thông minh?

Phong: Ôi, bối ơi. Bố hào phóng thế. Điện thoại cũ của con vẫn dùng tốt. Ừm... màn hình của sách điện tử khá là nhỏ, nên con nghĩ là máy tính xách tay sẽ là lựa chọn của con.

Bố của Phong: Lựa chọn thông minh đấy Phong! Một chiếc máy tính xách tay có rất nhiều lợi ích. Nó dễ mang đi, nên con có thể cầm theo bên mình; nó tiết kiệm, nên chúng ta cũng không cần chi quá nhiều tiền; và nó rất đa năng, nên con có thể làm được nhiều thứ.

Phong: Khi bố ở tuổi con, bố không có máy tính đúng không?

Bố của Phong: Tất nhiên là không có. Không có thư điện tử, không có trò chơi trực tuyến, không có mạng internet, không có mua sắm trực tuyến, không có ...

Phong: Sao bố có thể sống mà không có những thứ đó nhỉ?

Bố của Phong: Bố đã sống được. Nhưng máy tính thực sự đã thay đổi cuộc đời của chúng ta. Máy tính chắc chắn là một trong những phát minh vĩ đại nhất trên thế giới. Bây giờ, hãy nói cho bố biết con sẽ làm gì với máy tính xách tay của mình.

Phong: Con sẽ dùng để nghe nhạc, nói chuyện với bạn bè, và chơi trò chơi.

Bố của Phong: Thế thôi sao? Còn dùng cho việc học của con thì sao?

Phong: Vâng... Con sẽ dùng để nghiên cứu các chủ đề trên trang web và cả đánh máy bài tập của con nữa.

Bố của Phong: Đúng rồi. Hãy sử dụng nó một cách thông minh, và nó sẽ là bạn thân nhất của con.

Task 2: Work in pairs. Ask and answer the questions.(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

Tạm dịch câu hỏi:

1. Bố của Phong đã hứa gì với bạn ấy?

2. Tại sao Phong không chọn phần thưởng là smartphone?

3. Đưa ra bằng chứng chứng minh cho ý tưởng của bố Phong về việc máy tính đã thay đổi cuộc đời con người.

4. Phong sẽ dùng laptop làm gì?

5. Bạn có đồng ý với bố Phong là Phong đã đưa ra một sự lựa chọn thông minh không? Tại sao?

1. He promised to reward Phong if Phong passed the English test.

2. Because his old mobile phone is still good.

3. Computers have changed our lives in many ways: faster communication (emails), free entertainment (online games), convenient shopping (online shopping), etc.

4. He will use his laptop for listening to music, chatting with friends, playing games, researching topics on the Web and typing his assignments.

5. (Answers may vary.)

Task 3:  Match each word with its definition.(Nối mỗi từ với định nghĩa của nó.)

1. c (generous: hào phóng)

2. a (portable: dễ mang theo)

3. d (economical: tiết kiệm)

4. b (versatile: đa năng)

Đánh giá (434)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy