ican
Giải SGK Tiếng Anh 10
Communication and Culture (trang 45)

Unit 4: For A Better Community - Communication and culture

Ican

Lesson 4: COMMUNICATION AND CULTURE

Communication

Task 1: Look at the list of activities. Which of them are necessary for community development in your area? Put them in the order of importance with 1 being the most important and 5 the least important.(Nhìn vào danh sách các hoạt động. Hoạt động nào trong số chúng cần thiết cho sự phát triển cộng đồng ở khu vực bạn? Xếp chúng theo thứ tự mức động quan trọng với 1 là quan trọng nhất và 5 là kém quan trọng nhất.)

Volunteer activities (Những hoạt động tình nguyện)      

Helping old or sick people (Giúp đỡ người già hoặc người bệnh tật)           3

Helping disadvantaged or handicapped children. (Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoặc bất hạnh (khuyết tật))     2

Helping old and childless people (Giúp đỡ người già và người không có con cái)   1

Taking part in directing the traffic (Tham gia điều khiển giao thông)           5

Taking care of war invalids and the families of martyrs (Chăm sóc thương binh và gia đình liệt sĩ)            4

Task 2: Work in groups. Exchange your opinions.(Làm việc theo nhóm. Trao đổi ý tưởng của các bạn.)

Culture

Task 1: What do you know about this man? What do you think the quote means?(Bạn biết gì về người đàn ông này? Bạn nghĩ câu nói trên có nghĩa là gì?)

Task 2: Read the text about Mahatma Gandhi and answer the questions.(Đọc bài viết về Mahatma Gandhi và trả lời các câu hỏi.)

Tạm dịch:

Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi được sinh ra vào năm 1869 ở Ấn Độ. Ở tuổi 18, ông đã đến Anh để học Luật tại một trường đại học ở London. Rồi ông quay về Ấn Độ và làm việc tại đó trong vài năm. Vào năm 1893, ông nhận được công việc làm luật sư ở Nam Phi. Thời gian đó, người da màu, bao gồm người Ấn sống ở Nam Phi và người da trắng không được đối xử công bằng, và ông đã đấu tranh cho quyền của người da màu nói chung và người Ấn nói riêng.

Năm 1914, Gandhi chuyển về sống ở Ấn Độ. Thời gian đó, người Anh đang cai trị Ấn Độ và người Ấn không được đối xử công bằng. Gandhi muốn người Anh rời Ấn Độ để quốc gia này được độc lập. Ông là người chuộng hòa bình và chống lại tất cả thể loại bạo lực. Cuối cùng, ông đã thắng, người Anh rời Ấn Độ năm 1947.

Sau đó, Gandhi tiếp tục đấu tranh cho quyền của người nghèo và phụ nữ ở Ấn Độ và trở thành người anh hùng của hàng triệu con người.

1. Mahatma Gandhi được sinh ra ở đâu và khi nào?

2. Ông đã làm gì để giúp đỡ những người da màu ở Nam Phi? Tại sao?

3. Ông đã đóng góp gì cho Ấn Độ?

Trả lời

1. He was born in 1869 in India. (Ông sinh năm 1869 tại Ấn Độ.)

2. He fought for the rights of coloured people in general ang the Indians in particular. (Ông đã đấu tranh giành quyền cho người da màu nói chung và người Ấn Độ nói riêng.)

3. He helped to make the British leave India so that India became independent in 1947. He also fought for the rights of poor people and women in India. (Ông đã làm cho nước Anh rời khỏi Ấn Độ mang lại độc lập cho nước Ấn vào năm 1947. Ông cũng đấu tranh giành quyền cho người nghèo và phụ nữ ở Ấn Độ.)

Task 3: Work in groups. Talk about a person who contributed to the development of your local area / your country. Share your ideas with your groups.(Làm việc theo nhóm. Nói về một người đóng góp cho sự phát triển của địa phương / đất nước bạn. Chia sẻ ý tưởng với nhóm của bạn.)

Đánh giá (347)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy