ican
Giải SGK Tiếng Anh 10
Language: Pronunciation (trang 8)

Unit 1: Family Life - Pronunciation /tr/, /kr/ và /br/

Ican

I. Pronunciation (Lý thuyết)

Consonant Clusters: /tr/, /br/, and /kr/.

Consonant Cluster, hay còn được biết đến là Consonant Group, là tổ hợp phụ âm. Tổ hợp phụ âm bao gồm hai hoặc nhiều hơn các phụ âm đứng cạnh nhau trong một từ.

Ex: - Train /treɪn/ (trong phần phiên âm của từ “train”, hai phụ âm /t/ và /r/ đứng cạnh nhau và tạo thành tổ hợp phụ âm /tr/).

Các tổ hợp phụ âm có thế đứng đầu, đứng giữa, hoặc đứng cuối của các từ.

Ex: - Bring /brɪŋ/ (tổ hợp phụ âm /br/ đứng đầu trong từ “bring”).

 • Ask /ɑːsk/ (tổ hợp phụ âm /sk/ đứng cuối trong từ “ask”).
 • Breakfast /ˈbrekfəst/ (tổ hợp phụ âm /kf/ đứng giữa, và tổ hợp /br/ đứng đầu trong từ “breakfast”).

Trọng tâm của Unit 1 là ba tổ hợp phụ âm /tr/, /br/, và /kr/. Mỗi tổ hợp phụ âm được thể hiện bằng các chữ cái riêng:

 • Tổ hợp phụ âm /tr/ thường được thể hiện bằng các chữ cái “tr”.

Ex: trace                     treatment                    destroy                        trash                            tree

 • Tổ hợp phụ âm /br/ thường được thể hiện bằng các chữ cái “br”.

Ex: bread                    brush                           break                           eyebrow                      February

 • Tổ hợp phụ âm /kr/ thường được thể hiện bằng các chữ cái “cr”, “chr”, hoặc “kr”.

Ex: cracker                  synchronise                 recreate                       bankrupt                     crew

(*) Lưu ý: Trong thực tế phát âm, không phải tất cả các phụ âm trong tổ hợp phụ âm đều được phát âm rõ ràng và mạnh như khi đứng một mình.

Ex: Trong từ “bankrupt”, âm /k/ trong tổ hợp phụ âm /kr/ sẽ được phát âm không rõ ràng như âm /k/ đứng một mình trong từ “bank” hoặc từ “key”.

I. Pronunciation (Bài tập)

ask 1: Listen and repeat.(Lắng nghe và lặp lại).

Task 2: Listen to the sentences and circle the word you hear(Lắng nghe những câu sau và khoanh tròn những từ bạn nghe được).

1. b           2. b              3. c             4. A

Đánh giá (445)
ican
 • Một thương hiệu của 
  ICAN
 • ICAN
 • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

 • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

 • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy