ican

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH

Ban hành lần đầu ngày: 01/11/2022

Các điều khoản và điều kiện quy định tại đây là những thỏa thuận ràng buộc giữa Quý khách và Công ty Cổ phần Galaxy Education liên quan đến việc sử dụng dịch vụ khi Quý khách giao dịch với Công ty (sau đây được gọi tắt là “Bản Điều khoản và Điều kiện”). Nội dung của Bản Điều khoản và Điều kiện được gửi đến từng Học viên và công khai ở từng tài khoản của Học viên.

Xin hãy đọc kỹ toàn bộ thỏa thuận trước khi tham gia khóa học ICANTECH.

Khái niệm

 • “Công ty” là công ty Cổ phần Galaxy Education
 • “Quý khách” hoặc “Học viên” là người mua, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp
 • Các trường hợp được coi là có “lý do chính đáng” bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dựa trên đánh giá sự việc của Công ty.

Giới thiệu

Khóa học ICANTECH là khóa học được thiết lập, xây dựng và sở hữu bởi Công Ty Cổ Phần Galaxy Education, được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316418562 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/07/2020 (sau đây được gọi là “Công Ty”).

Phương thức thanh toán phí dịch vụ

 • Quý khách thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin như dưới đây:

01

Chuyển khoản 

Phí chuyển khoản tùy thuộc vào ngân hàng 

 1. Tên chủ tài khoản: CTY CP GALAXY EDUCATION

 2. Số tài khoản: 125-100-024-71133 tại BIDV- Chi nhánh Đông Đô, Hà Nội

 3. Nội dung chuyển khoản : ICT + SĐT + Tên Học viên

02

Đóng học phí tại văn phòng 

Địa chỉ:

VP Hà Nội: Tầng 4 Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập Cầu Giấy Hà Nội.

VP Hồ Chí Minh: 59 Xa Lộ Hà Nội - P.Thảo Điền - TP.Thủ Đức - TP.HCM.

Hiệu lực và luật điều chỉnh

 • Bản Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực kể từ khi Quý khách thanh toán khóa học và sử dụng dịch vụ mà Công ty cung cấp.
 • Học viên khi sử dụng dịch vụ, tài liệu, nội dung trên khóa học của Công ty đã đồng ý với các điều khoản hoạt động, chịu trách nhiệm pháp lý với hành vi của mình và cam kết thực hiện mọi quy định liên quan.
 • Bản Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.
 • Tùy từng thời điểm, có quyền điều chỉnh các Bản Điều khoản và Điều kiện này bằng cách thông báo đến từng Học viên.
 • Các vấn đề phát sinh trong giao dịch giữa Công ty và Quý khách nếu không được quy định trong Bản Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
 • Nếu bất kỳ nội dung nào của Điều Khoản và Điều Kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

Bảo mật thông tin

 • Học viên có trách nhiệm tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
 • Mọi thông tin cá nhân của Học viên sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Công ty chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, Công ty buộc phải cung cấp những thông tin này theo quy định pháp luật.
 • Học viên không được ghi hình/quay buổi học, không được chia sẻ video lên Internet với bất kỳ hình thức nào. Nếu vi phạm, tài khoản của Học viên sẽ bị khoá và Học viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ.
 • Công ty có thể gửi thông báo tình hình học tập, chương trình khuyến mãi (nếu có), thông báo khóa học mới sắp ra mắt để Học viên quan tâm có thể đăng ký ngay để được ưu đãi.

Phạm vi cung cấp sản phẩm, dịch vụ

 • Sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi là khóa học online.
 • Cho nên chúng tôi cung cấp sản phẩm, dịch vụ không giới hạn phạm vi địa lý. Học viên có thể truy cập từ bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào để sử dụng dịch vụ.

Quy định trong quá trình học

 • Trong quá trình buổi học diễn ra, nếu xảy ra lỗi kỹ thuật từ phía Công ty hoặc các yếu tố từ phía giảng viên gây ảnh hưởng đến thời lượng buổi học:
  ** Trường hợp thời gian lỗi dưới 30 phút thì Công ty sẽ có trách nhiệm sắp xếp lịch dạy bù đủ thời lượng buổi học còn thiếu theo sắp xếp của Quản lý học tập sau đó.
  ** Trường hợp thời gian lỗi từ 30 phút trở lên thì Công ty có trách nhiệm bố trí dạy bù một buổi học khác.
 • Trường hợp nếu do giảng viên của Công ty sức khoẻ không tốt, thì Quản lý học tập gọi điện trực tiếp thông báo cho phụ huynh của Học viên/Học viên để học bù vào hôm khác hoặc sắp xếp học tập cùng giảng viên khác theo sắp xếp của phụ huynh của Học viên/Học viên.
 • Trong quá trình học nếu Học viên cần những hỗ trợ về mặt kĩ thuật, Công ty có trách nhiệm hỗ trợ Học viên để đảm bảo buổi học được diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên nếu nếu lỗi kĩ thuật từ phía Học viên như thay đổi thiết bị, trục trặc mạng nhà Học viên mà Công ty không thể hỗ trợ được và không được thông báo trước, dẫn đến không thể hỗ trợ kịp thời và buổi học không thể diễn ra thành công, Học viên vui lòng chịu trách nhiệm về buổi học đó, Công ty sẽ không sắp xếp dạy bù.
 • Học viên được đổi lớp duy nhất 01 lần trong suốt một khóa học (nếu Học viên cần thay đổi thời gian học lớp trực tuyến). Số lần Học viên được đổi lớp tương ứng với số khóa Học viên đăng ký học với Công ty.

Điều này chỉ xảy ra trong trường hợp Công ty có lớp cùng trình độ tương ứng với lớp Học viên đang theo học. Với những trường hợp hết lượt đổi lớp trực tuyến, Công ty không thể bố trí được lịch học thì áp dụng quy định “Bảo lưu” ở mục 11 của bản Điều khoản và điều kiện này.

 • Công ty đảm bảo luôn sắp xếp giảng viên phù hợp với lịch học đã thống nhất với Học viên trước khi khóa học diễn ra.

Học viên vui lòng cung cấp 01 lịch học và không đổi lịch trong quá trình Công ty đang thực hiện xếp lớp phù hợp lịch Học viên.

 • Học viên có quyền lợi phản hồi về chất lượng Dịch vụ do Công ty cung cấp trong suốt khóa học khi Học viên có yêu cầu nhằm phục vụ tốt nhất dịch vụ cung cấp cho Học viên.

Trách nhiệm từ phía Công ty

 • Xây dựng và thiết kế chương trình đào tạo, đảm bảo đội ngũ giảng viên và nội dung đào tạo, hệ thống giảng dạy - học trực tuyến được trang bị đầy đủ đáp ứng yêu cầu học tập;
 • Cung cấp tài khoản học vào hệ thống có đầy đủ các tài liệu giảng dạy cho Bên B, bao gồm bài giảng, tài liệu học và các tài liệu có liên quan;
 • Cung cấp hóa đơn giá trị gia tăng cho Học viên;
 • Đảm bảo dịch vụ chăm sóc nhằm nâng cao trải nghiệm với Học viên và phụ huynh gồm có: Hỗ trợ kỹ thuật, quản lý học tập đồng hành trong quá trình học của Học viên, tiếp nhận phản hồi của Học viên về chất lượng Dịch vụ để cải thiện Dịch vụ cung cấp cho Học viên thông qua Quản lý học tập;
 • Các trách nhiệm và điều khoản khác được quy định kèm theo bản Điều khoản và Điều kiện này.

Trách nhiệm từ phía Học viên

 • Theo sát lộ trình học mà Công ty cung cấp để đạt kết quả tốt nhất ;
 • Phản hồi về chất lượng Dịch vụ do Công ty cung cấp trong suốt khóa học khi Công ty có yêu cầu nhằm phục vụ tốt nhất dịch vụ cung cấp cho Học viên;
 • Hoàn thành tất cả các bài ôn tập, kiểm tra trong suốt khóa học;
 • Chủ động tiếp thu, nghiêm túc trong việc học trên lớp và tự học;
 • Tuân thủ các quy định trong “Nội quy lớp học” nêu tại Phụ lục 01 kèm theo bản Điều khoản và điều kiện này.

Chăm sóc Học viên

 • Quản lý học tập theo sát lộ trình học của Học viên trong toàn khóa học.
 • Với bất kỳ trường hợp phát sinh liên quan đến buổi học, giáo viên, học lực của học viên, Quản lý học tập sẽ phản ánh, liên hệ trực tiếp với Học viên và phụ huynh của Học viên.
 • Quản lý học tập gửi thông tin cho Học viên về các chương trình ưu đãi, các cuộc thi, giải thưởng của trung tâm.
 • Quản lý học tập sẽ thông báo về tình hình học tập của học viên cho phụ huynh của Học viên khi có trường hợp phát sinh trong buổi học và thực hiện gọi điện trực tiếp tới Học viên theo định kỳ sau các buổi giữa kì và cuối kỳ của khóa học.
 • Quyền lợi dành cho Học viên khi đăng ký theo lộ trình học

(Sau đây gọi tắt là “ QLHV”)


Combo/ Quyền lợi

Ưu đãi về học phí (Sau đây gọi tắt là “ƯĐ”)

Quyền lợi 

bảo lưu

Quyền lợi học lại


Quyền lợi 

chuyển nhượng

Số lần được bảo lưu 

Phí bảo lưu(Sau đây gọi tắt là “PBL”)


Số khóa Bên B   được học lại

Phí học lại (Được  tính trên giá trị còn lại của khóa học)

Số lần được chuyển nhượng

Phí chuyển nhượng (Được tính trên số  tiền chuyển nhượng còn lại)

Hoàn thiện học phí 1 khóa

Áp dụng chính sách hiện hành

1 lần

20%

Ưu đãi 1 khóa


50%

1 lần

10%


Hoàn thiện học phí 2 khóa

Áp dụng chính sách hiện hành

1 lần

Miễn phí

Miễn phí 1 khóa


Miễn phí

1 lần

Free

Hoàn thiện học phí 3 khóa

Áp dụng chính sách hiện hành

2 lần

Miễn phí

Miễn phí 2 khóa


Miễn phí

1 lần

Free

Hoàn thiện học phí 4 khóa

Áp dụng chính sách hiện hành

2 lần

Miễn phí

Miễn phí 2  khóa


Miễn phí

1 lần

Free

Hoàn thiện học phí 5 khóa 

Áp dụng chính sách hiện hành

2 lần

Miễn phí

Miễn phí 2  khóa


Miễn phí

1 lần

Free

Hoàn thiện học phí 6  khóa trở lên

Áp dụng chính sách hiện hành

3 lần

Miễn phí

Miễn phí 3  khóa


Miễn phí

1 lần

Free

Bên B sử dụng bất kỳ combo nào đều được các quyền lợi sau: 

 • Được kết nối, giao lưu với các giáo viên từng có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi tin học hay công tác trong các công ty khoa học máy tính hàng đầu (2)

 • Được tặng tài khoản LMS (LMS là hệ thống quản trị học tập) của Bên A để tham gia học và ôn luyện mọi khung thời gian (3)

 • Được ưu tiên nhận voucher/ quà tặng hấp dẫn từ các đối tác của Bên B (4)

Học viên được ưu tiên đăng ký tham gia các sự kiện, dự án, rèn luyện lập trình, ngoại ngữ,giải trí điện ảnh…tại các thương hiệu sản phẩm thuộc Tập đoàn Galaxy Entertainment & Education (GEE)

 • QLHV: Quyền lợi dành cho học viên được áp dụng theo chính sách từng thời kỳ tại thời điểm học viên đăng ký học.
 • ƯĐ: Về ưu đãi học phí: áp dụng chính sách ưu đãi hiện hành được thể hiện trên bảng khóa học của Học viên do tư vấn viên gửi đến Học viên.

Quy định học lại, chuyển giao khóa học, bảo lưu và hoàn học phí

Học lại: Sau khi kết thúc khóa học, nếu Học viên chưa đủ điều kiện lên lớp sẽ được áp dụng chính sách học lại theo quy định tại mục 10 của Bản Điều khoản và điều kiện này nếu đảm bảo các nội dung sau:
Học viên có nhu cầu học lại được sắp xếp khoá học gần nhất phù hợp với thời gian mở lớp của công ty;

 • Học viên có trách nhiệm phản hồi và xác nhận tới Công ty về việc học lại trong vòng 15 ngày làm việc kể từ thời điểm Công ty thông báo về việc học lại;
 • Học viên đảm bảo học đúng giờ, thời gian học tối thiểu tại trung tâm là 80% tổng số buổi trong một khóa;
 • Học viên đảm bảo làm bài tập đầy đủ tối thiểu 80% tổng số buổi học Học viên tham gia;
 • Chính sách về ưu đãi học lại được áp dụng kể từ ngày Học viên xác nhận việc học lại;
 • Đối với các trường hợp bảo lưu/chuyển khóa học/học lại: được sắp xếp tối đa 3 lần thời khóa biểu. Quá số lần trên, Bên A không có trách nhiệm sắp xếp lại lịch học cho Học viên.

Chuyển giao khóa học:

 • Bên A đồng ý Bên B được chuyển khóa học trong các trường hợp và điều kiện sau:
  ** Có lý do bất khả kháng
  ** Tại thời điểm xin chuyển khóa học: số buổi lớp đã học chưa quá 20% tổng số buổi khóa học.
 • Bên B chuyển đổi khoá học sau khi đóng phí mà khoá học sau lại có giá trị cao hơn khoá học trước thì phải có trách nhiệm đóng thêm số học phí chênh lệch theo bảng giá học phí tại thời điểm chuyển đổi và chịu phần phí các buổi đã học theo đơn giá đã trừ khuyến mãi nếu có. Trong trường hợp khóa học sau có giá trị thấp hơn khoá học trước thì số học phí chênh lệch sẽ được tự động chuyển sang khoá tiếp theo mà không được hoàn tiền. Bên B phải chịu 10% phí chuyển lớp (sau 01 lần chuyển lớp miễn phí).
 • Việc chuyển nhượng học phí cần hoàn thành trong vòng 180 ngày kể từ buổi học cuối cùng trong khóa học có Học viên tham gia. Bên B nhận chuyển nhượng phải nhận 100% số học phí chưa sử dụng của Bên B chuyển nhượng và không được chuyển nhượng lại số học phí này cho người khác.

Bảo lưu:

 • Phí xin bảo lưu PBL được tính trên giá trị bảo lưu. Trường hợp bảo lưu/chuyển nhượng học phí trong các trường hợp được duyệt sẽ được tính theo bảng quyền lợi tại mục 10 của bản Điều khoản và điều kiện này.
 • Thời hạn bảo lưu: tối đa là 30 ngày kể từ buổi học cuối cùng mà Bên B tham gia trong khóa học. Học viên đăng ký theo lộ trình (từ 2 khóa trở lên trong một đơn hàng ) sẽ tính thời hạn bảo lưu bằng số lần bảo lưu nhân 30 ngày.
 • Phí bảo lưu/chuyển nhượng không được tính cộng dồn hoặc lũy kế và được tính trên số tiền của khóa học bắt đầu tính bảo lưu
 • Hết số lần miễn phí hoặc thời hạn bảo lưu, Bên B áp dụng tính phí bảo lưu bằng 20% số tiền còn lại của khóa học.
 • Nếu kết thúc khóa học, Học viên đủ điều kiện lên lớp nhưng chưa thể tiếp tục học được ngay, kết quả cuối khóa này sẽ chỉ được bảo lưu trong vòng 30 ngày kể từ buổi học cuối cùng trong khóa học có Học viên tham gia. Sau 30 ngày, nếu muốn học lớp tiếp theo, Học viên sẽ phải kiểm tra đánh giá lại.

Hoàn học phí:

 • Khóa học không được hoàn tiền trong mọi trường hợp.
 • Quý Phụ huynh và học viên vui lòng chuyển đổi khóa học/bảo lưu hoặc chuyển nhượng theo chính sách.

Sự kiện bất khả kháng

 • Các bên nhất trí thỏa thuận một trong những trường hợp sau đây được coi là "Sự kiện Bất khả kháng":
 • Do tai nạn, bệnh tật thuộc diện phải đi cấp cứu y tế mà một trong hai bên không thể tham gia buổi học.
 • Do thiên tai: lũ lụt, hỏa hoạn, bão tố, động đất, các thảm họa tự nhiên khác, tình trạng khẩn cấp Quốc gia, v.v..làm ảnh hưởng tới việc sử dụng các thiết bị truy cập mạng.
 • Khi xuất hiện Sự kiện Bất khả kháng thì bên bị tác động bởi Sự kiện Bất khả kháng phải thông báo trực tiếp tới bên còn lại trong thời gian được thỏa thuận theo Nội quy lớp học, kể từ thời điểm xảy ra Sự kiện Bất khả kháng. Việc bên bị tác động bởi Sự kiện Bất khả kháng không thực hiện được nghĩa vụ của mình sẽ không bị coi là vi phạm nghĩa vụ theo Hợp Đồng và cũng không phải là cơ sở để bên còn lại có quyền chấm dứt Hợp Đồng này.
 • Việc thực hiện nghĩa vụ theo Hợp Đồng của Các Bên sẽ được tạm dừng trong thời gian xảy ra Sự kiện Bất khả kháng. Các Bên sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình sau khi Sự kiện Bất khả kháng chấm dứt.

Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

 • Học viên có bất kỳ phản hồi gì về dịch vụ xin vui lòng liên hệ với Công ty qua số điện thoại Hotline: 090.222.8795 hoặc Email: qlht@icantech.vn.
 • Công ty chúng tôi cam kết sẽ phản hồi ngay nhanh nhất có thể, trường hợp muộn nhất trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được thông tin từ Giáo viên chủ nhiệm phụ trách.
 • Tất cả các ý kiến phản hồi của quý khách đều là tài sản quý giá của Công ty giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ được tốt nhất cung cấp đến Học viên.

Giải quyết tranh chấp

 • Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo pháp Luật Việt Nam.
ican
 • Một thương hiệu của 
  ICAN
 • ICAN
 • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

 • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

 • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy