CHIA TAY ĐẦU TRĂNG MẬT

MINH HUỆ

- Tác phẩm: Chia tay đầu trăng mật - Tác giả: Minh Huệ - Thể loại: Thơ

Nội dung

CHIA TAY ĐẦU TRĂNG MẬT

(MINH HUỆ)

Mùng cưới nếp là chưa rũ xong,

Gối tay chưa kịp nhầu nếp áo,

Trước ngõ sực tin về mật báo

Anh bàng hoàng lên hoả tuyến Thu – Đông

 

Bao nhiêu lửa ấm nhóm trong lòng,

 

Anh nhường em cả, thương không nói.

Óng ánh tóc buông mười chín tuổi,

Trắng vành trăng vời vợi mắt lo âu!

Chìm đáy sông trăng run bổi hổi,

Chìm đáy lòng day dứt lắng sâu.

 

Trách trăng sáng quá, đêm rằm quạnh,

Soi bóng đầu thôn, bóng qua cầu!

Anh đi không dám quay đầu lại,

Sợ nhìn bóng nhỏ sững đằng sau!

 

Để khi cái chết giáng trên đầu,

Có em, cuộc sống càng thêm chắc.

Bấm bụng rời nhau đầu Trăng Mật.

Chiến tranh. Nghe mới nặng nề sao!

Bài thơ này viết trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, do nhà thơ Lâm Quang Mỹ ở Ba Lan sưu tầm được. Bài thơ chưa từng được công bố trước đó.

Spinning