BÀ BỦ

TỐ HỮU

- Tác phẩm: Bà bủ - Thể loại: Thơ - Tác giả: Tố Hữu

Nội dung

Bà Bủ

(Tố Hữu)

Bà bủ nằm ổ chuối khô

Bà bủ không ngủ bà lo bời bời...

Đêm nay tháng chạp mồng mười

Vài mươi bữa nữa Tết rồi hết năm.

Bà bủ không ngủ bà nằm

Bao giờ thằng út về thăm một kỳ

Từ ngày nó bước ra đi

Nó đi giải phóng đến khi nào về?

Bao giờ hết giặc về quê?

Đêm đêm bà bủ nằm mê khấn thầm...

 

Bà bủ không ngủ, bà nằm

Càng lo càng nghĩ, càng căm càng thù

Ngoài hiên gió núi ù ù

Mưa đêm mưa tự chiến khu mưa về...

Đêm nay bộ đội rừng khe

Mưa ướt dầm dề, gió buốt chân tay

Nó đi đánh giặc đêm nay

Bước run, bước ngã, bước lầy, bước trơn

Nhà còn ổ chuối lửa rơm

Nó đi đánh giặc đêm hôm sưởi gì?

Năm xưa cơm củ ngon chi

Năm nay cơm gié nhà thì vắng con!

 

Bà bủ gan ruột bồn chồn

Con gà đã gáy đầu thôn sáng rồi...

Spinning