TÁC GIẢ: VÕ QUẢNG

(1920-2007)

1, Cuộc đời

- Võ Quảng (1920-2007) là một nhà văn nổi tiếng của Việt Nam.

- Quê quán: Ông quê ở xã Đại Hòa huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, Ông sống và làm việc chủ yếu ở Tỉnh Vĩnh Phúc.

- Con người:

+ Khi còn đang theo học Tú tài ở Quốc học Huế, ông tham gia tổ chức Thanh niên Dân chủ ở Huế năm 1935.

+ Sau 1945, ông được chính quyền Việt Minh cử làm ủy viên Tư pháp thành phố Đà Nẵng.

+ Năm 1965, Ông được kết nạp làm Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

+ Năm 1971, Ông làm chủ tịch Hội đồng Văn học Thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam và giữ chức vụ này đến khi về hưu.

2, Sự nghiệp

- Sự nghiệp văn chương của ông chủ yếu tập trung về đề tài thiếu nhi.

- Võ Quảng mang đến cho các em nhỏ thế giới thắm tươi và sinh động của cỏ cây, hoa lá và những con vật bé nhỏ qua các tác phẩm thơ, truyện, văn xuôi,..

- Ông được xếp là một trong số ít các nhà văn xuất sắc viết cho thiếu nhi ở thế kỷ XX.