TÁC GIẢ: TỐ HỮU

(1920 - 2002)

1. Cuộc đời

- Tố Hữu (1920 - 2002) tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành, quê ở tỉnh Thừa Thiên – Huế. Ông sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, giàu truyền thống văn học, đặc biệt là văn học dân gian.

- Tố Hữu tham gia cách mạng và gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam từ rất sớm, trở thành người lãnh đạo chủ chốt của Đoàn thanh niên Dân chủ ở Huế.

- Trong quá trình hoạt động cách mạng, Tố Hữu đã từng bị quân địch bắt giữ trong nhiều nhà tù. Khi cách mạng bùng nổ, Tố Hữu hoạt động tại chiến khu Việt Bắc đặc trách về văn hóa văn nghệ ở Trung ương Đảng.

- Trong và sau chiến tranh, Tố Hữu lần lượt giữ những cương vị quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Năm 1996, ông được nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

2. Sự nghiệp

a. Chặng đường thơ Tố Hữu

Tố Hữu là một trong những lá cờ đầu của nền văn nghệ Việt Nam. Các chặng đường thơ Tố Hữu gắn bó và phản ánh chặng đường cách mạng đầy gian khó, hi sinh và thắng lợi của dân tộc.

- Tập thơ Từ ấy (1937 - 1946), là chặng đường đầu tiên của đời thơ Tố Hữu gắn với dấu mốc trưởng thành của người thanh niên quyết tâm đi theo ngọn cờ của Đảng.

- Tập thơ Việt Bắc (1946 - 1954), là tiếng ca hùng tráng thiết tha về cuộc kháng chiến chống Pháp và những con người kháng chiến.

- Tập thơ Gió lộng (1955 - 1961) dạt dào bao nguồn cảm hứng lớn lao về giai đoạn mới của cách mạng.

- Tập thơ Ra trận (1962 - 1971), Máu và hoa (1972 – 1977) là âm vang khí thế quyết liệt của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và niềm vui toàn thắng.

- Một tiếng đờn (1992)Ta với ta (1999) là hai tập thơ đánh dấu bước chuyển mới trong thơ Tố Hữu gắn với cuộc sống đời thường.

b. Phong cách thơ Tố Hữu

- Về nội dung, thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình chính trị sâu sắc. Hồn thơ Tố Hữu luôn hướng tới cái ta chung với lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn của con người cách mạng và cả dân tộc.

- Thơ Tố Hữu mang đậm tính chất sử thi, coi những sự kiện lớn của đất nước là đối tượng thể hiện chủ yếu, luôn đề cập đến những vấn đề có ý nghĩa lịch sử và tính chất toàn dân.

- Nghệ thuật biểu hiện trong thơ Tố Hữu mang tính dân tộc rất đậm đà, vận dụng nhiều thể thơ truyền thống. Giọng thơ mang đầy tính chất tâm tình, tự nhiên, đằm thắm và chân thành.