TÁC GIẢ: I Ê-REN-BUA

(1891-1967)

1, Cuộc đời

- I. Ê-ren-bua (1891-1967) là nhà hoạt động xã hội, nhà văn ưu tú của Liên Xô.

- Quê quán: Ông sinh ra tại thành phố Ki-ép, Liên Xô

- Xuất thân: Ông xuất thân trong một gia đình Do Thái, có cha là viên chức.

- Con người:

+ Ông từng học tại Trường trung học số 1 ở Mát-xcơ-va.

+ Thời kỳ cách mạng 1905-1907, I.Ê-ren-bua tham gia tổ chức bí mật của Đảng Bôn-sê-vích.

+ Năm 1908 ông bị bắt và bị chính quyền Nga hoàng kết án và buộc phải sang nước Pháp sống cuộc đời lưu vong.

+ Từ năm 1910 -1916, ông cho xuất bản tại Pa-ri một số tuyển tập thơ và tiếp tục xuất bản nhiều tập thơ

2, Sự nghiệp

- Thơ ông thời kì Cách mạng vang lên âm hưởng phê phán xã hội châu  u, phê phán chiến tranh đế quốc, chờ mong sự sụp đổ của thế giới cũ.

- Trong thời gian cuộc chiến tranh vệ quốc của Liên Xô, I.Ê-ren-bua nổi tiếng với hàng nghìn bài báo và chính luận ngợi ca chủ nghĩa yêu nước Xô viết, nâng cao lòng căm thù chủ nghĩa phát xít và khẳng định niềm tin đối với thắng lợi của lực lượng chính nghĩa và chủ nghĩa xã hội.

- Ông được trao tặng nhiều giải thưởng như: Giải thưởng quốc gia 1942 với tiểu thuyết Pa-ri sụp đổ (1941); Giải thưởng Quốc gia 1948 với tiểu thuyết Bão táp (1946-1947); Giải thưởng Lênin về những cống hiến cho sự nghiệp củng cố hoà bình giữa các dân tộc.