TÁC GIẢ: HẠ CHI TRƯƠNG

(659-744)

1, Cuộc đời

- Hạ Chi Trương (659-744), tự Quý Chân, hiệu Tứ Minh cuồng khách.

- Quê quán: Ông quê ở Vĩnh Hưng, Việt Châu (nay thuộc huyện Tiêu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc).

- Con người:

+ Ông là người có tính tình hào phóng, thích uống rượu. Ngoài tài thơ văn, tiểu thuyết còn có tài viết chữ thảo, chữ lệ rất đẹp.

+ Năm 695, ông đỗ tiến sĩ và sinh sống, học tập, làm quan ở kinh đô Trường An, được Đường Huyền Tông vị nể.

+ Sau 50 năm làm quan, ông xin từ quan về làm đạo sĩ.

+ Ông là bạn vong niên của thi hào Lí Bạch.

2, Sự nghiệp

- Ông để lại cho đời khoảng 20 bài thơ. Thơ văn ông hầu hết phục vụ cung đình.

- Số ít bài thơ xuất sắc phải kể đến như bài “Hồi hương ngẫu thư” khi ông sáng tác lúc từ quan về quê thăm nhà sau hơn năm mươi năm xa cách.

- Thơ ông đánh thức trong lòng độc giả những tình cảm gắn bó với quê hương đất nước, thức tỉnh nhiều người muốn từ bỏ quê hương và khắc sâu niềm tin yêu đất nước của mỗi con người với vần thơ hàm súc mà gợi nhiều liên tưởng.