Lý thuyết
Lớp 12
Môn Văn
Soạn Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

Soạn Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

 

THỰC HÀNH VỀ HÀM Ý (TIẾP THEO)

I, KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Nghĩa tường minh: là phần thông báo đc diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu.

- Hàm ý là phần thông báo tuy không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu nhưng có thể suy ra từ những từ ngữ ấy.

II, HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

Câu 1 (Sách giáo khoa Ngữ văn 12, tập 2 – trang 99)

a) Lời bác Phô gái thực hiện hành động van xin, cầu khẩn: “Lậy thầy...thầy tha cho nhà con, đừng bắt nhà con đi xem bóng đá vội”. Ông Lý đáp lại bằng một hành động nói hàm ý giễu cợt để từ chối mà không dùng từ trực tiếp “Ô, thứ quan không phải thứ việc đàn bà các chị” để mỉa mai thói quen yếu đuối, nặng tình cảm , ông Lí đã kiên quyết từ chối lời van xin của bác Phô.

b) Lời chối từ của ông Lí một cách gián tiếp, khước từ sự van xin, mỉa mai.

→ Chọn đáp án D

Câu 2 (Sách giáo khoa Ngữ văn 12, tập 2 – trang 100)

a) Câu hỏi của Từ không nhằm hỏi thời gian mà quan trọng hơn hàm ý nhắc khéo đến ngày đi nhận nhuận bút hàng tháng

b) Câu nhắc ý nhị của Từ (lượt lời thứ hai) có hàm ý: nhắc khéo Hộ sớm nhận tiền để về trả tiền sinh hoạt

c) Từ cố ý tránh nhắc tới cơm áo gạo tiền trong cả hai lượt lời: Từ biết việc lấy Từ là Hộ có thêm gánh nặng, Hộ phải rời bỏ mộng văn chương vì hiện thực. Cơm áo gạo tiền là vấn đề tế nhị với Hộ, vì nó anh phải hi sinh nhiều thứ trong đời trai trẻ của mình

→ Từ khéo léo tránh đi sự khó chịu cho chồng

Câu 3 (Sách giáo khoa Ngữ văn 12, tập 2 – trang 100)

Lớp nghĩa tường minh của bài thơ nói về sóng biển

- Hàm ý: nói về vẻ đẹp tâm hồn của người con gái đang yêu

- Sóng là tín hiệu thẩm mĩ, từ ngữ nói về sóng có lớp nghĩa thứ hai nói về tình yêu lứa đôi. Sóng và em là hai hình ảnh đan cài xuất hiện trong suốt bài thơ, tác phẩm văn học dùng cách thể hiện hàm ý để  nổi bật tính hình tượng, hàm súc một cách tinh tế.

Câu 4 (Sách giáo khoa Ngữ văn 12, tập 2 – trang 100)

Đáp án D

Câu 5 (Sách giáo khoa Ngữ văn 12, tập 2 – trang 100)

Câu trả lời hàm ý câu hỏi “Cậu có thích truyện Chí Phèo của Nam Cao không?”

- Ai mà chẳng thích → tớ thích lắm

- Hàng chất lượng cao đấy → hay lắm, tớ thích

- Xưa cũ như Trái Đất rồi → không thích

- Ví đem vào… nhường cho ai → tớ thích

Môn Văn lớp 12