Lý thuyết
Lớp 12
Môn Văn
Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt

Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt

GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Sự trong sáng là một phẩm chất của tiếng Việt. Phẩm chất đó được biểu hiện ở:

- Hệ thống chuẩn mực và việc tuân thủ đúng chuẩn mực của tiếng Việt:

+ Phát âm theo chuẩn của một phương ngữ nhất định, chú ý cách phát âm ở phụ âm đầu, phụ âm cuối, thanh điệu.

+ Tuân theo quy tắc chính tả, viết đúng phụ âm đầu, cuối, thanh điệu các từ khó.

+ Khi nói viết phải dùng từ đúng nghĩa và đầy đủ các thành phần câu.

+ Những sự chuyển đổi, sáng tạo vẫn đảm bảo sự trong sáng khi tuân thủ theo những quy tắc chung của tiếng Việt.

- Tiếng Việt không cho phép pha tạp, lai căng, sử dụng tuỳ tiện, không cần thiết những yếu tố của ngôn ngữ khác.

- Tính văn hóa, lịch sự của lời nói.

II. GỢI Ý LUYỆN TẬP

Bài 1. (Sách giáo khoa Ngữ văn 12 tập 1 - Trang 33, 34)

Các từ ngữ Nguyễn Du và Hoài Thanh nói về các nhân vật rất chuẩn xác vì miêu tả đúng diện mạo hoặc lột tả được tính cách nhân vật.

- Kim Trọng: rất mực chung tình.

- Thuý Vân: cô em gái ngoan.

- Hoạn Thư: người đàn bà bản lĩnh khác thường, biết điều mà cay nghiệt.

- Thúc Sinh: sợ vợ.

- Từ Hải: chợt hiện ra, chợt biến đi như một vì sao lạ.

- Tú Bà: màu da “nhờn nhợt”.

- Mã Giám Sinh: “mày râu nhẵn nhụi”.

- Sở Khanh: chải chuốt dịu dàng.

- Bạc Bà, Bạc Hạnh: miệng thề “xoen xoét”.

Bài 2. (Sách giáo khoa Ngữ văn 12 tập 1 - Trang 34)

Tôi có lấy ví dụ về một dòng sông. Dòng sông vừa trôi chảy, vừa phải tiếp nhận – dọc đường đi của mình – những dòng nước khác . Dòng ngôn ngữ cũng vậy:  một mặt nó phải giữ bản sắc cố hữu của dân tộc, nhưng nó không được phép gạt bỏ, từ chối những gì thời đại đem lại .”

Bài 3. (Sách giáo khoa Ngữ văn 12 tập 1 - Trang 34)

Đoạn văn trên lạm dụng các từ ngữ nước ngoài:

Từ nước ngoài

Từ tiếng Việt thay thế

file

tệp tin

hacker

tin tặc

fan

người hâm mộ

Môn Văn lớp 12