Ghi nhớ lỗi sai mất điểm đáng tiếc trong bài thi toán vào 10

Trong bài thi vào 10, các em học sinh hay mắc phải những lỗi sai căn bản khiến cho bị trừ điểm đáng tiếc. Bài viết này tổng hợp những lỗi sai học sinh cần chú ý và ghi nhớ trong bài thi.

1, Những bài toán về căn thức

Đối với những bài toán về căn thức, học sinh cần xác định điều kiện để đối chiếu với nghiệm của phương trình, các lỗi sai về khai căn, thiếu nghiệm,…

Ví dụ: Giải phương trình \(\sqrt{x-1}+\sqrt{x}=\sqrt{x-1}\)

+ Lời giải sai: \(\sqrt{x-1}+\sqrt{x}=\sqrt{x-1}<=>x=0\). Kết luận \(x=0\) là nghiệm của phương trình.

+ Lỗi sai: Lời giải sai do \(x=0\) thay vào căn thức không thỏa mãn. Học sinh đã quên tìm điều kiện của căn.

+ Lời giải đúng: Cần đặt điều kiện \(x\ge 1=>x=0\)\(\)(loại). Kết luận phương trình vô nghiệm.

2, Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Để không bị mất điểm, học sinh cần lưu ý 3 vấn đề:

+ Tránh quên điều kiện khi gọi ẩn, hoặc đặt điều kiện sai

+ Các đại lượng phải đưa về cùng đơn vị, ví dụ km, giờ, km/h.

+ Chú ý kết luận. Nếu bài toán có hai biến x,y thì nhiều học sinh thường kết luận sai như sau: \((x;y) = (10;15) , (15;10)\). Kết luận đúng phải là \((x;y) = (10;15)\) hoặc \((x;y) = (15;10)\).

3, Bài toán đồ thị hàm số

+ Nhận dạng sai đồ thị bậc nhất và bậc hai: vẽ đồ thị bậc hai là đường thẳng

+ Nhầm tung và hoành độ

+ Nhầm lẫn hoành độ giao điểm là nghiệm của hệ phương trình, tọa độ giao điểm là nghiệm của phương trình.

+ Trong chương trình thi toán chung vào 10, học sinh không được sử dụng công thức tính độ dài đoạn thẳng, không được sử dụng điều kiện 2 đường thẳng vuông góc.

Ví dụ: Giải phương trình \(\sqrt{x-1}=x-3\).

Điều kiện \(x\ge 1\)

\(\begin{align}   & \sqrt{x-1}=x-3<=>x-1={{(x-3)}^{2}} \\  & =>{{x}^{2}}-7x+10=0<=>\left[ \begin{matrix}    x=5  \\    x=2  \\ \end{matrix} \right. \\ \end{align}\)

Vậy\( x=2\) và \(x=5\) làn nghiệm của phương trình.

Nếu học sinh thử lại \(x=2\) thì thấy không thỏa mãn. Chỉ có \(x=5\) là nghiệm của phương trình.

+ Lỗi sai: Ở lời giải trên, học sinh sử dụng dấu tương đương đầu tiên là sai. Dấu tương đương khi chuẩn bị bình phương, học sinh cần thay bằng dấu suy ra, sau đó tìm được x thì thay thử lại vào phương trình. Giá trị thỏa mãn là giá trị đúng.

+ Lời giải đúng: Điều kiện: \(x\ge 1\)

Vì \(\sqrt{x-1}\ge 0=>x-3\ge 0<=>x\ge 3\)

\(\begin{align}   & \sqrt{x-1}=x-3<=>x-1={{(x-3)}^{2}} \\  & =>{{x}^{2}}-7x+10=0<=>\left[ \begin{matrix}    x=5  \\    x=2(L)  \\ \end{matrix} \right. \\ \end{align}\)

Vậy \(x=5\) là nghiệm của phương trình

 

4, Phương trình bậc hai

Ở dạng bài này, học sinh hay mắc lỗi về dấu, nhầm dạng, quên xét điều kiện cho nghiệm, sai sót khi biện luận số nghiệm của phương trình hoặc tìm mối liên hệ giữa các nghiệm.

5, Các bài toán hình học

+ Vẽ hình chính xác, kí hiệu đầy đủ. Chỉ đường tròn được vẽ bút chì, các đường khác vẽ cùng màu với chữ viết.

+ Không vẽ hình vào trường hợp đặc biệt, tránh ngộ nhận. Ví dụ: Đề bài cho tam giác thường thì không được vẽ tam giác đều, tam giác vuông,…

+ Ký hiệu 2 tam giác bằng nhau hoặc đồng dạng đúng thứ tự.

+ Khi sử dụng định lý, hoặc dấu hiệu nào cần ghi chính xác.